PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Květena střední Evropy II - MB120P24B
Anglický název: Flora of the central Europe II
Český název: Květena střední Evropy II
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://botany.natur.cuni.cz/pdf/hrouda/
Garant: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
RNDr. Filip Kolář, Ph.D.
Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Květena-prezentace.zip Prezentace Květena Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.
stáhnout SK-1 - kvetena slovensko pro Blavu.ppt doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D. (25.10.2019)
Přednáška je pojata jako regionální botanika, takže se soustředí na podrobný přehled květeny střední Evropy na příkladu Česka a Slovenska, resp. geomorfologických a floristických celků zasahujících na území těchto územních celků.
V úvodu se zabývá obecněji regionální geologií, klimatem, fytogeografií, historií krajiny a dalšími zdroji diverzity. Jádro přednášky tvoří charakteristiky hlavních regionů a menších územních celků ČR a SR; u jednotlivých fytochorionů je uvedena základní charakteristika přírodních poměrů (klima, geologie, geomorfologie); vegetace (převládající společenstva-formace, specifická společenstva); floristicko-fytogeografická charakteristika (vliv květ. elementů, význačné druhy - hranice areálů, ohrožené druhy, významné lokality apod.); hospodaření,krajina, lidé. Zápočet je udílen za prezentaci o vybrané lokalitě/mikroregionu a zkouška je ústní formou.

S přednáškou úzce souvisí Exkurze ke Květeně střední Evropy.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D. (25.10.2019)

Čeřovský et al. (2009): Botanicky významná území České republiky

Hendrych R. (1984): Fytogeografie. – SPN Praha

Chytrý et al. (2001): Katalog biotopů ČR, online na www.sci.muni.cz/botany/chytry/Katalog.pdf‎

Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně ČR

Květena ČSR/ČR, díl. 1-8

Chráněná území ČR I. - XL.

Preslia 84 (3) 2012: speciální číslo věnované flóře a vegetaci ČR, www.preslia.cz

různé regionální flóry a atlasy, např. Bureš (2013): Chráněné a ohrožené rostliny CHKO Jeseníky

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D. (25.10.2019)

Zkouška je ústní formou a zápočet je udělován za prezentaci o vybraném regionu.

 
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D. (24.09.2019)

1. Základní charakter květeny určitého území, fytochorion, hierarchie územních jednotek.
Vegetační stupně a regionálně fytogeografické členění: základní model: teplé - střední - horské polohy; extrazonální polohy: inverze, kaňony, kary, hrany údolí atd.
Regionální fytogeografická členění, obecné zásady; různé typy členění na příkladu ČR: květenné oblasti (Novák) - chorologické členění (Dostál) - členění s přihlédnutím k vegetační stupňovitosti (Skalický et al.) - biogeografické členění (Culek); úpatnicové fytogeografické členění Slovenska (Futák); srovnání se členěním dalších sousedních zemí (Maďarsko, Rakousko).
2. České Termofytikum I: Úvod; Termofytikum sz. Čech (spec. České středohoří; křídové oblasti sz. Čech).
3. České termofytikum II: Pražské okolí (spec. Český kras, Dolní Povltaví)
4. České Termofytikum III: Polabí (v širokém smyslu)
5. Panonské termofytikum j. Moravy + karpatské mezofytikum
6. Mezofytikum - Moldanubikum, Z Čechy a Poorličí s.l.
7. Mezofytikum - zvláštnosti (rybniční krajiny, pískovce...)
8. Oreofytikum
9. Regionální botanika Slovenska

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D. (25.10.2019)

Spíše vhodné pro magisterské studium (ne nezbytně)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK