PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mykologie - MB120P18
Anglický název: Mycology
Český název: Mykologie
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 165
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Adéla Čmoková
MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D.
doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Mgr. František Sklenář
RNDr. Zdeněk Soldán, CSc.
RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Mgr. Karel Švec
Mgr. Petr Zehnálek
Atributy: Modul Organismy
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (23.10.2019)
Předmět je v akad. roce 2019/2020 pojat jako "exkurze" do světa hub a houbám podobných organizmů. Tyto tajuplné organizmy patří mezi jedny z nejdiverzifikovanějších, nejdůležitějších a nejúspěšnějších skupin organizmů na Zemi.

Můžete očekávat spoustu konkrétních příkladů a případů, které ukazují na význam a roli těchto organizmů v ekosystémech a jejich významu pro člověka. Obecné informace týkající se morfologie, fyziologie, fylogeneze, ekologie, charakteristických znaků, diverzity a zástupců jednotlivých vývojových linií hub (Fungi) a houbám podobných organizmů z toho přirozeně vyplynou.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (29.10.2019)

Monotematické číslo 5/2017 časopisu ŽIVA a všechny další starší články z časopisu ŽIVA na Moodle k jednotlivým lekcím jsou oficiální výukovou literaturou a na jejich obsah se budou odkazovat otázky ve zkoušce.  

 

Dále: Kalina T. a Váňa J. (2010): Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Karolinum, 608 str.

Tato publikace je zcela zásadní pro pochopení termínů z morfologie a životních cyklů hub a houbám podobných organizmů. Pokud z mého výkladu nějaký termín nechápete, nebo naopak chcete zjistit, kde všude se daná struktura (životní cyklus, ...) vyskytuje, najdete to zde. Naopak nenajdete zde moc ekologie a nemá ani cenu se učit systematické pojetí hub dle této knihy.

 

Dále můžete čerpat z:

Willis, K. J. (ed.) (2018). State of the World’s Fungi 2018. Report. Royal Botanic Gardens, Kew.

Holec J. et al. (2012): Přehled hub střední Evropy. Academia, 624 str. (úvodní kapitoly týkající se biologie hub)

Moore D., Robson G.D., Trinci A.P.J. (2011): 21st century guide to fungi. Cambridge Uuniv. Press. 457 str.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (23.10.2019)

Předmět je zakončen zápočtem za praktika a zkouškou.


K zápočtu je třeba pravidelná účast na praktiku (min. 80% docházka), úspěšnost v průběžném testu min. 40% a předložení protokolů z jednotlivých lekcí praktika v zápočtovém týdnu. Při absenci 50-80% a/nebo úspěšnosti v testu <40% máte ještě možnost zpracovat esej na vybrané téma. Při absenci pod 50% (bez ohledu na výsledek testu) není možné zápočet udělit.


Zkouška je písemná a skládá se celkem ze 4 otázek, které jsou zaměřeny na schopnost pracovat se získanými znalostmi. Otázky nejsou známy dopředu, ale jejich možné varianty budou naznačeny na přednáškách. Pokrývají víceméně všechny hlavní aspekty probírané látky a jde v nich většinou o jejich syntézu a srovnání.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (05.04.2019)

1.  Historie zobrazování a poznání hub, jejich morfologie a funkce

2. Úvod do diverzity, taxonomie a nomenklatury, systém a jeho vývoj, přehled oddělení

3. Spory - od rozšiřování po rozmnožování

4. Plodnice - vrchol evoluce

5. Saprotrofové a dekompozice

6. Symbiózy parazitické - rostliny

7. Symbiózy parazitické - živočichové, houby a člověk

8. Symbiózy mutualistické - mykorhizy a endofyté

9. Symbiózy mutualistické a trofické s živočichy

10. Rozšíření, areály, původní a zavlečené druhy, extremofilové

11. Houbám podobné organizmy

12. Biotechnologie, aplikace, člověk a houby

  

* Odkaz na související předměty: 

Systém a fylogeneze bezcévných rostlin (B120P59)
Speciální mykologie I (B120P47)
Speciální mykologie II (B120P90)
General Mycology (B120P46)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK