PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biosystematika II - MB120P168
Anglický název: Biosystematics II
Český název: Biosystematika II
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Neslučitelnost : MB120P58
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. (29.10.2019)
Předmět je souborem přednášek členů katedry botaniky a externích vědeckých pracovníků a pedagogů. Přednášky jsou zaměřeny na pokročilé metody v současnosti využívané v biosystematice, evoluční a systematické botanice a v taxonomii rostlin. Předmět je vhodný zejména pro studenty magisterského a doktorandského studia.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. (29.10.2019)

Briggs D. et Walters S. M. (2001): Proměnlivost a evoluce rostlin. - UP v Olomouci.

Briggs D. et Walters S. M. (2016): Plant Variation and Evolution. Ed. 4, Cambridge University Press, Cambridge.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. (29.10.2019)

Ústní zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. (29.10.2019)

M. Čertner: Polyploidní speciace / Polyploid speciation
M. Čertner: Evoluce polyploidů / Evolution of polyploids
J. Chrtek: Tribus Hieraciinae
C. Lafon Placette: A problem of genome dosage between parental species
K. Marhold: Biodiversity informatics - resources and databases on the internet
M. Slovák: Spatio-temporal formation of the genetic diversity in the Mediterranean dwelling lichen during the Neogene and Quaternary epochs
T. Urfus: Hybridizace ve světle biosystematických metod / Hyridization in the light of biosystematic methods
P. Vít: Ochrana biodiverzity vs. biosystematika / Biodiversity conservation vs. biosystematics

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK