PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biosystematika I - MB120P167
Anglický název: Biosystematics I
Český název: Biosystematika I
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Vyučující: Mgr. Tomáš Fér, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.
RNDr. Filip Kolář, Ph.D.
prof. RNDr. František Krahulec, CSc.
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
doc. Mgr. Patrik Mráz, Ph.D.
Roswitha Elisabeth Schmickl, Ph.D.
Mgr. Marek Slovák, Ph.D.
Neslučitelnost : MB120P58
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. (29.10.2019)
Předmět je souborem přednášek členů katedry botaniky a externích vědeckých pracovníků a pedagogů. Přednášky jsou zaměřeny na pokročilé metody v současnosti využívané v biosystematice, evoluční a systematické botanice a v taxonomii rostlin. Předmět je vhodný zejména pro studenty magisterského a doktorandského studia.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. (29.10.2019)

Briggs D. et Walters S. M. (2001): Proměnlivost a evoluce rostlin. - UP v Olomouci.

Briggs D. et Walters S. M. (2016): Plant Variation and Evolution. Ed. 4, Cambridge University Press, Cambridge.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. (29.10.2019)

Ústní zkouska.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. (29.10.2019)


Z. Kaplan: Taxonomické zhodnocení diverzity na příkladu čeledi Potamogetonaceae / Taxonomic evaluation of diversity on the example of the family Potamogetonaceae
F. Krahulec: Význam zbytkové sexuality v rodu Pilosella / Importance of residual sexuality in the genus Pilosella
M. Slovák: Glacial refugia and diversification of forest species in central Europe. The case study on Cyclamen purpurascens Mill.
P. Mráz: Polyploidy, hybridization and apomixis in the Pilosella alpicola group (Asteraceae)
T. Fér: Phylogenomics Gene trees/species tree
F. KOlář: Survival in glacial refugia

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK