PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Příprava publikací v ekologii a evoluci rostlin - MB120P161
Anglický název: Scientific writing in plant ecology and evolution
Český název: Příprava publikací v ekologii a evoluci rostlin
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
doc. Mgr. Patrik Mráz, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
doc. Mgr. Patrik Mráz, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (16.08.2017)
Cílem kurzu je věnovat se struktuře vědeckých článků, způsobech presentace metod a výsledků (včetně obrázků a tabulek), a formulace kontextu, v němž takové výsledky prezentovat. (Plant ecology and evolution pro účely kurzu chápeme široce.) Protože angličtina není náš mateřský jazyk, nechceme se v kurzu nijak zvlášť věnovat jazykové stránce věci. Výsledkem práce po semestru by měl být do značné míry hotový článek postavený na vlastních datech účastníka.

Je primárně míněn pro doktorandy, ale zúčastnit se může v zásadě student libovolného stupně studia. Podmínkou účasti v kurzu jsou sebraná a v zásadě zpracovaná data, rámcová znalost literatury vztahující se k tématu a schopnost (alespoň částečně) vládnout anglickým jazykem v psané formě. Splnění těchto předpokladů nebudeme nějak zvlášť zkoumat, ale je zřejmé, že bez nich nebude možné se plnohodnotně účastnit, a výsledek bude pravděpodobně žalostný. Také s dovolením vyžadujeme, aby se zapsaní účastnili skutečně všech lekcí, protože kurz probíhá formou _hands on_, a aktivní účast všech během kurzu je zcela nezbytná. Pro účast na kurzu je také třeba mít na paměti, je jeho nezbytnou součástí jsou "domácí úkoly", tj. práce na textech, které potom v jednotlivých lekcích budeme rozebírat. Naším cílem je, aby tyto texty dosáhly co možno skoro definitivní podoby, čili je třeba počítat s tím, jejich psaním doma strávíte nezanedbatelné množství času.

Počet účastníků chceme omezit na 10 lidí; do kurzu se zapisuje v zásadě podle hesla Kdo dřív přijde, ten dřív mele. (Nicméně, pokud by náhodou zájem hodně převyšoval možnosti, si s dovolením vyhrazujeme právo rozhodnout o zařazení i s přihlédnutím k jiným kritériím.) Neotevřeme jej, pokud by účastníků mělo být méně než čtyři.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (24.10.2019)

Pravidelná účast na jednotlivých lekcích, dodání domácích úkolů na jednotlivé lekce.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (24.10.2019)

Viz soubor cely kurz.pdf

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK