Evoluční cytogenomika rostlin - MB120P131
Anglický název: Evolutionary plant cytogenomics
Český název: Evoluční cytogenomika rostlin
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. Mgr. Martin A. Lysák, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Martin A. Lysák, Ph.D.
RNDr. Terezie Mandáková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Alena Kubátová, CSc. (12.04.2011)
Posluchači získají základní informace o struktuře a evoluci karyotypu rostlin, mechanismech chromozomových
přestaveb a jejich roli v evoluci rostlin. Součástí kursu je přehled klasických a moderních cytogenetických metod
používaných v (karyo)systematice rostlin. Na přednášku navazuje praktické cvičení.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Alena Kubátová, CSc. (26.04.2012)

Levin DA ( 2002) The role of chromosomal change in plant evolution.Oxford University Press. Oxford. New York, pp.230.

Brown TA (2007) Genomes 3. GS Garland Science. New York. London. pp. 713.

Schwarzacher T, Heslop-Harrison P (2000) Practical in situ hybridization. BIOS Scientific Publishers Limited.Oxford. pp.203.

Další literatura (shrnující články v AJ) budou studentům zpřístupněny vždy na začátku kurzu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin A. Lysák, Ph.D. (11.01.2012)

písemný test v rámci navazujícího praktického cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Alena Kubátová, CSc. (12.04.2011)

1. Karyosystematika: historie a současnost. Fylogenomika.

2. Chromatin (mj. eu- a heterochromatin, repetitivní DNA, epigenetické modifikace DNA). Struktura chromozomu (centromera, telomery, ribozomální DNA). Typy chromozomů (B chromozomy, pohlavní chromozomy, holokinetické chromozomy).

3. Genom a karyotyp. Srovnávací cytogenomika (genomová a chromozomová kolinearita). Mechanismus chromozomových přestaveb. Primární a sekundární chromozomové přestavby (např. inverze, reciproká translokace, duplikace/delece).

4. Ploidní mutace (aneuploidie a polyploidie). Celogenomové duplikace (polyploidie) různého evolučního stáří. Diploidizace.

5. Proměny karyotypu ve fylogenetickém kontextu: evoluční trendy?

6. Role chromozomových přestaveb v evoluci rostlin.

7. Klasické a moderní cytogenetické metody pro biosystematiky (a nejen pro ně).