PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Lichenologické determinační praktikum II - MB120P130
Anglický název: Lichenological determination course II
Český název: Lichenologické determinační praktikum II
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Vyučující: RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. David Svoboda, Ph.D. (24.10.2019)
Předmět je volným pokračováním Lichenologického determinačního praktika I. (není podmínkou účasti)
Je určen pro zájemce o základní určování lišejníků z řad nelichenologů (geobotaniků, učitelů, atp.)
Během kursu se seznámíme se složitějšími determinačními technikami (TLC) a seznámíme se s dalšími skupinami lišejníků.
Další náplní bude seznámení se základními bioindikačními technikami a současným trendům v jejich využití.
Předpokládá se aktivní přinášení vzorků posluchači a jejich určování.
Na kurs budou volně navazovat Speciální lichenologické exkurse I a II (MB120T02).
Předmět se koná pouze, pokud se na něj přihlásí pět a více studentů

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. David Svoboda, Ph.D. (24.10.2019)

určovací klíče lišejníků (Černohorský et al. 1956, Wirth et al. 2010: Flechten Deutschlands, Smith et al. (2008) The lichen flora of Great Britain and Ireland, etc.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. David Svoboda, Ph.D. (01.12.2011)

účast na praktiku, aktivní přístup, determinace pokusné položky,orientace v terminologii.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. David Svoboda, Ph.D. (07.10.2009)

Absolvence kursu Botanika bezcévných rostlin (učitelská nebo pro odborníky).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK