PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Speciální přednáška pro doktorandy - MB120P12
Anglický název: Lecture for PhD students
Český název: Speciální přednáška pro doktorandy
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (04.02.2016)
Tato přednáška je koncipována speciálně pro doktorandy jako možná součást jejich kurikula.

Ve školním roce přednáší Petr Šmilauer ve dnech 9.-10. února, v posluchárně B12. Všechny další informace o kursu a soubory k práci jsou zveřejněny na stránce Speciální přednášky z geobotaniky.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (24.10.2019)

Účast na kurzu.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D. (16.03.2007)

Tato přednáška je koncipována speciálně pro doktorandy jako možná součást jejich kurikula. Má vyplnit stávající mezeru v nabídce přednášek, z nichž většina je koncipována jako přednášky magisterské. Tato přednáška proto poskytuje možná témata, pojednávaná na pokročilé/doktorandské úrovni. Samozřejmě je možné navštěvovat/si zapsat tuto přednášku vícekrát po sobě; přednášející pro celý školní rok a obvykle i s výhledem na další roky jsou obvykle známi s dostatečným předstihem.

Přednáška zpravidla probíhá blokovým způsobem v délce několika dní (to závisí na časových možnostech a povaze přednášejícího a jeho předmětu). Typickou součástí přednášky je samostatná práce posluchačů, spojená s vypracováním písemného elaborátu a jeho diskuse (i když to záleží na konkrétních přednášejících, ti jsou ovšem k tomuto počinu vyzýváni). To je také podmínkou zkoušky. Je vedena tak, aby umožnila účastníkům přímou práci s daty nebo literaturou a její diskusi.

Zvu na ni každý semestr jednoho externího přednášejícího, zpravidla ze zahraničí, aby mluvil o své bezprostřední práci a měl k disposici celý přednáškový běh sám. Tyto přednášky mají obvykle své těžiště v ekologii rostlin, často ale s přesahy do dalších disciplín (systematiky, genetiky, evoluční ekologie, teoretické ekologie). Přednáška obvykle probíhá v angličtině.

Cílem tohoto typu přednášky je podat podrobnější výklad nějakého oboru/problému, než je možné učinit na běžných přednáškách, a ukázat, jak se v tomto konkrétním případě "dělá věda"; obvykle to není systematický výklad nějaké disciplíny (ten patří spíš na magisterskou úroveň). Proto doporučuji účast nejen těm, kdo mají k přednášenému tématu skutečně blízko svou prací a zájmem; právě naopak se domnívám, že právě takováto přednáška umožňuje rozšíření obzorů a doplňuje tak systematičtěji koncipované přednášky pro všechny doktorandy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK