Praktikum k předmětu Rostlinné interakce - MB120C22
Anglický název: Practical of pollinator and plant pathogen determination
Český název: Praktikum k předmětu Rostlinné interakce
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z [DS]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jiří Hadrava, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Daniel Benda, Ph.D.
RNDr. Jiří Hadrava, Ph.D.
Mgr. Eva Horčičková, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Mgr. Tomáš Jor
Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
Mgr. Michael Mikát, Ph.D.
Mgr. Jakub Štenc
Korekvizity : MB120P159
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. (28.06.2021)
Předmět je koncipován jako praktikum k přednášce Rostlinné interakce (MB120P159). Jeho cílem je
zprostředkovat studentům úvod do diversity běžných středoevropských opylovačů a houbových patogenů rostlin.
Důraz bude kladen na determinaci, ekologii a vztahy k rostlinám.
Bližší informace o praktiku jsou v rámci kursu v prostředí Moodle, který přínáleží k přednášce: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2463 .
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (02.01.2024)

Opylovači

Goulson, D. (2010) Bumblebees - Behaviour, ecology, and conservation. Oxford University Press, Oxford.
van Veen, M. P. (2004) Hoverflies of Northwest Europe. KNNV Publishing, Utrecht.
Beneš, J., Konvička, M., Dvořák, J., Fric, Z., Havelda, Z., Pavlíčko, A., Vrabec, V. & Weidenhoffer, Z. (2002) Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II / Butterflies of the Czech Republic: Distribution and conservation I, II. pp. 857. SOM, Praha, Czech Republic.
Macek, J et al. (2010): Blanokřídlí České republiky I. Žahadloví, Academia, Praha, ČR, ISBN 978-80-200-1772-7

Rostlinné patogeny

Sedlářová M., Mieslerová B., Drábková Trojanová Z., Lebeda A. (2021): Biotrofní houby a peronospory planě rostoucích rostlin. - dobrý, moderní a stručný přehled v češtině (vyjma bakterií a virů) s obrázky (i v PDF podobě online)
Klenke, F. and Scholler, M. (2015): Pflanzenparasitische Kleinpilze - klíč k určování, nutná mírná znalost němčiny
Kruse, J. (2019) Faszinierende Pflanzenpilze - obrázkový "atlas"
Agrios G. N. (2005) Plant pathology - stará bichle, ale je to celkový přehled s obrázky a schématy

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. (03.02.2020)

Zápočet bude udílen za aktivní účast (v případě rozsáhlejší neúčasti bude individuálně dohodnuta forma náhrady) a krátký test ("poznávačku") demonstrovaných opylovačů a houbových patogenů (požadována úspěšnost alespoň 60 %).

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. (28.06.2021)

Praktikum bude organisováno do dvou částí:

1) Určování běžných našich opylovačů v rozsahu dvou dnů - nakonec rozděleno z rozvrhových důvodů do čtyř půldní v březnu (1 půlden - čmeláci, samotářské včely; 1 půl den - pestřenky; 1 půl den - ostatní florikolní skupiny dvoukřídlých a blanokřídlých (spíše okrajově); 1 půl den - motýli, brouci a ostatní minoritní skupiny opylovačů).

2) Dvě půldenní exkurse, na nichž budou demonstrováni jak houbové patogeny, tak opylovači a vždy s navazujícím půldenním praktikem, kde budou nalezené houbové patogeny dále demonstrovány pod mikroskopem a zařazeny do širšího kontextu. Exkurse se budou s největší pravděpodobností konat mezi 11. a 20.5.