PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Algologická firemní praxe - MB120C13
Anglický název: Phycological practical training
Český název: Algologická firemní praxe
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: 12
Minimální obsazenost: 8
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petra Mušálková
doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.
Ing. Claudia Marcela Vásquez Guevara
Anotace -
Praxe bude probíhat v Ústavu chemických procesů AV ČR, Výzkumná skupina řasové a mikrobiální biotechnologie v Praze. Kurz probíhá ve dvou celodenních a jedné 2 hod. části (pá 1.3. 2024, pá 8.3. 2024 + 1x 2 hod. v rozmezí 4.-7.3.2024)

Cílem kurzu je představit studentům různé fotobioreaktory a vyzkoušet si kultivaci sinice Limnospira (spirulina) včetně vyhodnocení růstových dat.

První den – pátek 1.3.2024 (celý den):
Provedení po laboratoři a provozní hale, prohlídka fotobioreaktorů, vysvětlení aerace, fotoinhibice, doplňování odparu, měření obsahu CO2 v aeračním plynu, bilance živin při kultivaci. Vysvětlení měření absorbance a výpočet koncentrace biomasy. Studenti si sami odeberou vzorek Limnospira, změří absorbanci a vypočítají, kolik litrů kultury je potřeba na založení nové 200L kultivace. Následně si sami inokulují 200L a 40L fotobioreaktor (napuštění vody, navážení solí – Zarrukovo médium, zapnutí aerace, kontrola obsahu CO2, kontrola pH) a odeberou nultý vzorek biomasy, změří absorbanci a gravimetrii. Stejnou suspenzi zaočkují i do 350 ml reaktorů ve třech paralelách.

Pondelí 4.3. – čtvrtek 7.3. 2024 (1-2 hodiny)
Každý den přijde jedna skupina studentů odebrat vzorek Limnospira (spiruliny) na absorbanci/gravimetrii z 200L, 40L a 350 ml válcových reaktoru a zajistí každodenní údržbu velkých reaktorů – utřít pěnu ze stěn, u 200L kontrolní změření teploty, pH, CO2.

Poslední den – pátek 8.3.2024 (celý den)
Odebrání posledních vzorků, sestavení růstové křivky. Zfiltrování 40L nebo 200L, sklizení a promytí spiruliny, ochutnávka (pomazánky, smoothie); prezentace a interpretace výsledků.

letáček najdete: https://drive.google.com/file/d/1gHNovV_Wv-7Mxav8wYt1d8PtvRT68uXw/view?usp=sharingPoslední úprava: Němcová Yvonne, doc. RNDr., Ph.D. (05.01.2024)
Požadavky ke zkoušce

Pro získání zápočtu je nezbytná aktivní účast na obou dnech praxe a závěrečná prezentace naměřených dat. 

Poslední úprava: Němcová Yvonne, doc. RNDr., Ph.D. (05.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK