Praktická stáž z botaniky - 10 dní - MB120C124
Anglický název: Practical intership in botany - 10 days
Český název: Praktická stáž z botaniky - 10 dní
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/10, Z [DS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pa7yA6phprn4s0u6yOYnS3QXt2_UoaY-w2u6IM_w1WM/edit#gid=0
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace -
Cílem praktické stáže z botaniky je přimět studenty vyzkoušet si praktickou práci v oboru a získat tak praktické
zkušenosti s oborem studia. Tato praktická stáž může probíhat jak na pracovišti v České republice, tak kdekoliv v
zahraničí. Hostitelem stáže se může stát jak výzkumná organizace či univerzita, tak orgán ochrany přírody,
muzeum, středisko ekologické výchovy či i firma věnující se práci v oboru. Stáž musí trvat minimálně 10/20
pracovních dní. V dobře odůvodněných případech ji lze rozdělit do několika menších úseků strávených na stejném
pracovišti (například z důvodu péče o malé dítě).
Podmínkou uznání stáže pro splnění tohoto předmětu je a) schválení stáže garantem předmětu před jejím
započetím – nutno dodat název instituce, plán stáže, časový rozsah a potvrzení o souhlasu s přijetím od garanta
stáže z plánovaného pracoviště, b) podání stručné (1 strana) zprávy o proběhlé stáži potvrzené garantem stáže a
c) 10 minutová prezentace výsledků stáže na specializovaném semináři vyhlášeném dle potřeby několikrát do
roka garantem předmětu.
Stáž se nesmí konat na pracovišti školitele bakalářské/diplomové/disertační práce. Praktická stáž může zahrnovat
účast na specializovaném kurzu na jiném pracovišti, pokud trvá požadovanou dobu, případně pokud je například
týdenní kurz na daném pracovišti spojen s následným třítýdenním praktickým pobytem tamtéž.
Student smí za stáž pobírat finance, to je zcela na jeho dohodě s hostitelským pracovištěm. Za stáž však nelze
považovat klasickou brigádu ve výzkumné či podobné instituci (např. každý pátek vážím biomasu z pokusu v
Botanickém ústavu), naopak vlastní výzkumný projekt v požadované délce zcela mimo vlastní bakalářskou či
diplomovou práci za stáž považovat lze – nesmí však probíhat na oddělení školitele či konzultanta. Hranice mezi
stáží a klasickou brigádou může být úzká, hlavní kritériem je, zda se při stáži naučíte nějaké nová dovednosti, které
přispívají k vašemu dalšímu rozvoji. Vzhledem k tomu, že stáž musíte mít dopředu schválenou, bude možné
dopředu potvrdit vhodnost plánované stáže.
Předmět lze zapisovat opakovaně jak v bakalářském, tak magisterském a doktorském studiu. Jednotlivé stáže se
ale musí odehrávat na odlišných pracovištích a mít zcela jinou náplň.
Stáže lze realizovat v rámci projektu Erasmus či například v rámci výjezdu podpořeném fondem mobility.
Příklady stáží:
● Realizace a praktické hodnocení dopadů managementu v rámci organizace ochrany přírody včetně
nevládních organizací
● FRANKFURT SPRING SCHOOL ON CONSERVATION PROJECT MANAGEMENT
https://frankfurtspringschool.de/
● Podíl na výzkumném projektu na libovolném pracovišti
● Realizace projektů ekologické výchovy v rámci instituce věnující se této aktivitě
● Stáž ve firmě věnující se hodnocení vlivu na životní prostředí či třeba analýze kvality vody
Dohodnutí konkrétní stáže je zcela na studentovi. Pokusíme se však zveřejňovat případné nabídky stáží získané
zvenčí zde:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pa7yA6phprn4s0u6yOYnS3QXt2_UoaY-w2u6IM_w1WM/edit#gid=0.
Stáž je možné zapsat do SIS až po skutečné realizaci, ale před započetím musí být stáž schválena garantem
předmětu. Tj. např. je možné stáž dohodnut, nechat si schválit a zrealizovat v létě, ale zapsat až v následujícím
zimním semestru. Předmět existuje ve verzi 10 a 20 pracovních dní (5/10 kreditů). Dle plánované délky je nutno
zapsat správný předmět. Jazyková verze předmětu závisí na jazyku absolvované stáže.
Poslední úprava: Štefánek Michal, Mgr. (23.05.2022)