PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratorní práce z ekofyziologie hub - MB120C114
Anglický název: Practical course from fungal ecophysiology
Český název: Laboratorní práce z ekofyziologie hub
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Alena Kubátová, CSc. (02.04.2008)
Ekofyziologie hub se zabývá sledováním reakcí hub na okolní podmínky (biotické i abiotické) a
popisem mechanizmů těchto interakcí. Výsledky ekofyziologických studií odhalují strategie,
interakce a adaptace jednotlivých druhů hub i proměnlivost u zástupců různých druhů a v rámci
různých kmenů. Získané výsledky jsou tak aplikovatelné nejen při studiu ekosystémů jako celku,
ale i při sledování vlastností, funkcí a potenciálního využití konkrétních druhů hub (potravinářství,
zemědělství). Tento předmět umožní experimentálně prokázat konkrétní fyziologické aspekty hub,
jejich reakce na okolní prostředí, mechanizmy této reakce a vliv na
ostatní organizmy a abiotickou složku prostředí.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (11.01.2012)

Zápočet je udělen za docházku (max. 2 absence) a za odevzdání písemného zpracování jedné lekce ve formě článkového výstupu se všemi náležitostmi. Text je v češtině s anglickým abstraktem a bývá zpravidla 1-2 průběžně konzultován s vyučujícím a upraven na základě konzultací do finální formy.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Alena Kubátová, CSc. (02.04.2008)

1) Zásady bezpečnosti práce v laboratoři, obsluha přístrojů, literatura. Příprava agarových médií.

2) Fluorescenční detekce fosfatázové aktivity mycelia.

2) Indukce tvorby rhizomorf, plodnic a sklerocií při různých stresových faktorech.

3) Růst na různých zdrojích dusíku, poměru C:N.

4) Kompetice hub při přírodě blízkých podmínkách.

5) Detekce a kvantifikace lakázy u dřevokazných a opad rozkládajících druhů hub.

6) Allelopatický efekt houbových exudátů.

7) Produkce extracelulárních proteinů kvasinek.

8) Vliv chemického signálu/ů na vývoj vnitrodruhové, mezidruhové a mezirodové komunikace kvasinkových kolonií.

9) Degradace různých typů huminových kyselin.

Literatura:

Anderson I.C., Chambers S.M. & Cairney J.W.G. (1999): Intra- and interspecific variation in patterns of organic and inorganic nitrogen utilization by three Australian Pisolithus species. Mycological Research, 103: 1579-1587

Baldrián P. (2006): Fungal laccases - occurrenceand properties. FEMS Microbiology Reviews, 30: 215-242

Boddy L. (2000): Interspecifc combative interactions between wood-decaying basidiomycetes. FEMS Microbial Ecology, 31: 185-194

Cooke R.C. & Whipps J.M. (1993): Ecophysiology of Fungi. 335 stran. Blackwell Scientific

Gloer J. (1995): The chemistry of fungal antagonism and defence. Canadian Journal of Botany, 73: S1265-S1274

Gramss G., Gunther T. & Fritsche W. (1998): Spot tests for oxidative enzymes in ectomycorrhizal, wood-, and liter decaying fungi. Mycological Research, 102: 67-72

Griffith G.S., Rayner A.D.M. & Wildman H.G. (1994): Interspecific interactions and mycelial morphogenesis of Hypholoma fasciculare (Agaricaceae). Nova Hedwigia, 59: 47-75

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK