PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Odborný seminář z antropologie a genetiky člověka - MB110S08
Anglický název: Seminar in anthropology and human genetics
Zajišťuje: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB110S06
Garant: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. (13.04.2012)

Cílem semináře je seznámit studenty oboru antropologie a genetiky člověka s aktuálními informacemi z oblasti retrospektivní, molekulární a biomedicínské antropologie či příbuzných antropologických oborů, jako je biologie člověka, archeologie, sociologie, biomedicína, atd. a to zejména s těmi tématy, se kterými se studenti nesetkávají během výuky. Semináře sestávají z přednášek aktuálně zvaných hostů z českých a zahraničních pracovišť, včetně badatelů z PřF UK v Praze.
Seminář je dále určen pro prezentaci studentských projektů. V letním semestru probíhají na seminářích vedle zvaných přednášek i prezentace výsledků diplomových projektů studentů magisterského studia Antropologie a genetiky člověka, jako příprava na Státní závěrečnou zkoušku a obhajoby diplomových prací.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. (13.04.2012)

Není doporučena literatura.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. (13.04.2012)

Zápočet se uděluje za prezenci - povoleny max. 3 neomluvené absence.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. (13.04.2012)

Zvané přednášky, prezentace studentů. Seznam přednášejících a témata se mění každý semestr.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK