PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Filozofie a etika v sociální a charitativní práci - LSYS25
Anglický název: Philosophy and Ethics in the Social and Charity Work
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 13 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: L0002
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Anotace
Poslední úprava: prof. ThDr. Zdeněk Kučera (13.09.2018)
Předmět filozofie a etika v sociální a charitativní práci je úvodem ke kritické reflexi profesionální hodnotové orientace a k přivlastnění křesťanských principů a norem studentů v sociální a charitativní práci. Cílem studia filozofie je seznámení se základními typy filozofických problémů a s jejich řešením v dějinách evropského filozofického myšlení ve vztahu k sociální realitě a práci. Cílem studia etiky je seznámení s teoretickými a praktickými předpoklady vzniku a funkce etiky a objasnění etického aktu; se základními metodami a výsledky závěrů nejvýznamnějších etických a axiologických směrů z hlediska jejich relevance pro sociální pracovníky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (29.09.2017)

Požadavky ke zkoušce: sepsání eseje na téma z přednášek - klauzurní písemka, účast 75%

Literatura
Poslední úprava: prof. ThDr. Zdeněk Kučera (13.09.2018)

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih). 8. vydání (1. opravené vydání). Praha: Česká biblická společnost, 2001. XVI, 1816 s., 16 s. obr. přílohy. ISBN 80-85810-29-8.

DITZ, Gerhard W. Protestantská etika a tržní hospodářství. In: Liberální ekonomie: Kořeny euroamerické civilizace. Prostor. 2014. ISBN: 978-80-7260-303

HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. 1. vydání. Praha: Galén, 1994. 230 s. ISBN 80-85824-03-5.

CHADIMA, Martin. Charitativní péče - Dějiny a současnost: pracovní texty pro studenty Katedry náboženské výchovy a charitativní práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 160 s. ISBN 978-80-7041-632-7.

KUČERA, Zdeněk. Hoře a milost: ke kořenům teologie církve radikálního modernismu. 1. vydání. Brno: Luboš Marek, 2001. 128 s. ISBN 80-86263-19-3.

LOCHMAN, Jan Milič. Desatero. 1. vydání. Praha: Kalich, 1994. 154 s. ISBN 80-7017-828-0.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK