PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sociální diagnostika a poradenství I. - LPSY22
Anglický název: Social Diagnostics and Counselling I
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: L0108
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Sylvie Stretti
Anotace
Poslední úprava: STRETTIS (28.09.2017)
Předmět se věnuje praktické oblasti sociální práce - sociální diagnostice, šetření a postupům práce v kontextu sociálního poradenství. Předmět bude kombinovat teoretické ukotvení a praktické dovednosti v jednotlivých přístupech ve vztahu k sociální diagnostice a poradenství - komunikace, rozhovor, šetření, diagnostika, posouzení životní situace, ohrožené dítě, SAS ... . Základní dělení je zaměřeno na práci s jednotlivcem a skupinou a rodinou. Předmět je přednášen v obou semestrech a zakončen zkouškou v LS.
Sylabus
Poslední úprava: STRETTIS (28.09.2017)

Výuka předmětu je zpravidla rozdělena do šesti bloků, které kombinují teoretické zázemí a praktické nácviky - jedná se o modelové situace, kdy s epracuje ve skupinách, nebo rozbor situací ná základě filmové předlohy.

Témata, kterým se budeme věnovat zejména:

1) Sociální diagnosti

2) Sociální šetření

3) Posouzení životní situace

4) Kontraktování a volba vhodného teoretického ukotvení práce

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: STRETTIS (28.09.2017)

Požadavky k získání zápočtu:

80% aktivní účast na přednáškách a seminářích

Literatura
Poslední úprava: STRETTIS (28.09.2017)
Literatura:
LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 1999

MATOUŠEK, O., PAZLAROVÁ, H. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny. Praha: Portál. 2010

NOVOSAD, L. Základy speciálního poradenství. Praha: Portál, 2000 a další vydání

SLOVÍK, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007

SVOBODA, M. Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál, 1999

ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program: nástroje pro prevenci, nápravu a integraci. 3. vydání. Praha: Portál, 2011.

Literatura k jednotlivým tématům bude konkretizována v rámci přednášek a seminářů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK