PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Teorie a metody sociální práce II. - LPSY02
Anglický název: Theories and Methods in the Social Work II
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Sylvie Stretti
Mgr. Barbora Racková
Patří mezi: Husit.t./Psychosoc.s.Bc.-P/1.roč
Pravosl.t./Psychos.s.Bc.-P/1.roč
Korekvizity : LPSY01
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sylvie Stretti (08.10.2016)

Kurz se věnuje jednotlivým teoriím a metodám sociální a charitativní práce a legislativě. V praktické části kurzu studenti rozdělení do skupin, zpracují a odprezentují referát na téma vybrané skupiny sociální práce dle Z 108/2006 Sb.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Antonín Šedivý (24.11.2014)

ZÁKLADNÍ LITERATURA
BERNE, Eric. Jak si lidé hrají. Liberec: Nakladatelství Dialog, 1992. ISBN 80-85194-52-X.

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-262-0528-9.

MATOUŠEK, O. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-331-4.

MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-262-0213-4.

NAVRÁTIL, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman, 2001. ISBN 80-903070-0-0.

PAYNE, S. M. Modern Social Work Theory. Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London: MAMILLAN PRESS LTD, 1997.

ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat. Praha: SLON, 1999. ISBN 80-85850-69-9.

VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0212-7.

VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Sylvie Stretti (08.10.2016)

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné splnit následující podmínky:
• 80% účast

• aktivní podíl na zadaném referátu

• splnění testu - podmínky, okruhy testu (je jich 18) jsou probírané na přednáškách a uvedeny u předmětu v SIS

Okruhy ke zkoušce:

1) Osobnost a profesionalita sociálního pracovníka

2) Sociální práce - základní definice, poslání a cíle

3) Historie sociální práce

4) Paradigmata a dilemata sociální práce

5) Legislativa (přehled dle semináře v LS)

6) Paradoxy profesionálního pomáhání, moc vs. pomoc

7) Burn-out syndrom

8) Vedení hovoru s klientem

9) Vedení případu

10) Skupina, práce se skupinou

11) Rodina, práce s rodinou

12) Psychodynamické přístupy

13) Humanistické přístupy

14) Kognitivně - behaviorální přístupy

15) Přístup orientovaný na úkol

16) Systemické přístupy

17) Antiopresivní přístupy, radikální sociální práce

18) Krizová intervence, Mediace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK