PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Němčina I. - LPAS35
Anglický název: German Language for Theologists I
Zajišťuje: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Dagmar Pavlíková
Patří mezi: Náboženství,e.,f.Bc.-PV/živé jazyky
Anotace
Poslední úprava: Ing. Dagmar Pavlíková (23.09.2017)

Němčina I vyžaduje úroveň znalosti jazyka B1. Příprava krátkých referátů na aktuální téma na každou hodinu výuky a referátů na zadané či vybrané téma v délce cca 5 minut (jedenkrát za semestr). K danému tématu referátu navazuje diskuze. Krátké testy v průběhu semestru na probranou gramatiku. Čtení odborných textů, využívání audio a video techniky. Na konci semestru se píše zápočtový test.
Sylabus
Poslední úprava: Ing. Dagmar Pavlíková (23.09.2017)

Podstatná jména, zájmena, minulý čas slabých a silných sloves, věty hlavní a vedlejší

Literatura
Poslední úprava: Ing. Dagmar Pavlíková (23.09.2017)

Odborná literatura:
1. Dreyer, Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, 1996.

2. Berglová,Formánková,Mašek: Německá gramatika,1995.

3. Dusilová,Ebel,Goedert,Vachalovská: Cvičebnice německé gram.,1994.

4. Neuner,Scherling,Schmidt,Wilms: Deutsch aktiv Neu 1B,1C,1994.

5. Die Bibel, Einheitsübersetzung,1991.

6. Friedhelm Borggrefe, Jana Opočenská: Christen im Herzen Europas.

7. Malý německo-český a česko-německý teologický slovník A-Z

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK