PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kultura mluveného projevu I. - LPAS13
Anglický název: Verbal Expression Culture I
Zajišťuje: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (60)
letní:neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: MgA. Alena Špačková
Patří mezi: Husit.t.Bc. - PV
Husit.t.Bc. - P/1.roč.
Anotace
Poslední úprava: ŠPAČKOA1 (10.09.2018)
Kurz je určen studentům, kteří chtějí umět stručně a výstižně formulovat své myšlenky, posílit správné komunikační návyky, opravit nevýhodné komunikační stereotypy, naučit se vnímat prezentaci jako logický sled kroků, kde klíčovou roli hraje příprava, a přitom působit sympaticky, fundovaně a spolehlivě.
Sylabus
Poslední úprava: MgA. Alena Špačková (13.02.2019)

Antika - pilíř moderní rétoriky

Vnitřní a vnější technika řeči

Základní pojmy komunikačního procesu

Aplikace komunikačních zákonů

Stav uvolněné aktivity - základní předpoklad efektivního jednání

Metody zvládání trémy

Kategorie a oblasti image

Vzhled mluvčího

Řeč těla přednášejícího

Příprava projevu krok za krokem

Artikulace

Etiketa

Cíl předmětu
Poslední úprava: ŠPAČKOA1 (10.09.2018)

Cílem je připravit studenta pro příležitost monologickým mluveným projevem prezentovat myšlenky před posluchači tak, aby získal jejich pozornost a vyjadřoval se srozumitelně a přesvědčivě.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MgA. Alena Špačková (13.02.2019)

1)

a) Účastníci prezenčního studia:

Povinná aktivní účast v seminářích(maximálně dvě absence za semestr).

b) Účastníci kombinovaného studia

Povinná aktivní účast v seminářích (maximálně 1 absence za semestr).

c) Studenti s individuálním studijním plánem:

Povinná aktivní účast minimálně ve čtyřech seminářích za semestr.

2)Účastníci prezenčního kombinovaného studia i studenti s ISP:

Připravená 3-5 minutová promluva na zadané téma s jasnou výstavbou, pronesená ke konkrétním posluchačům vstoje, na volném prostoru zpaměti, spisovnou hovorovou češtinou během jednoho semináře v průběhu semestru.

3)Účastníci prezenčního, kombinovaného studia i studenti s ISP:

Posluchač si vybere jednu ze dvou možností(v obou případech může použít technické a jiné pomůcky):

a)Připravená 3-5 minutová ucelená promluva na volné téma s jasnou výstavbou, pronesená ke konkrétním posluchačům vstoje, na volném prostoru zpaměti, spisovnou hovorovou češtinou.

b)Přednes úvodu, části výkladu a závěru původně delší prezentace.

3)

a)Účastníci prezenčního studia:

Písemná zkouška - pokud má student maximálně jednu absenci v semestru, je od písemky osvobozen.

b)Účastníci kombinovaného studia:

Písemná zkouška - pokud má student stoprocentní docházku, je od písemky osvobozen.

Studenti s ISP:

1) Účast minimálně ve čtyřech seminářích za semestr

2)Posluchač si vybere jednu ze dvou možností(v obou případech může použít technické a jiné pomůcky):

a)Připravená 3-5 minutová ucelená promluva na volné téma s jasnou výstavbou, pronesená ke konkrétním posluchačům vstoje, na volném prostoru zpaměti, spisovnou hovorovou češtinou.

b)Přednes úvodu, části výkladu a závěru původně delší prezentace.

Účastníci kombinovaného studia:

1)Posluchač si vybere jednu ze dvou možností(v obou případech může použít technické a jiné pomůcky):

a)Připravená 3-5 minutová ucelená promluva na volné téma s jasnou výstavbou, pronesená ke konkrétním posluchačům vstoje, na volném prostoru zpaměti, spisovnou hovorovou češtinou.

b)Přednes úvodu, části výkladu a závěru původně delší prezentace.

2)Písemná zkouška ve zkouškovém období semestru.

Literatura
Poslední úprava: MgA. Alena Špačková (13.02.2019)

HIERHOLD, Emil, Rétorika a prezentace. Praha: Grada 2005, 408 str., ISBN 80-247-0782-9

ŠPAČKOVÁ, Alena, Moderní rétorika. Praha: Grada 2009 (3. vydání), 144 str., ISBN 978-80-247-2965-7

Metody výuky
Poslední úprava: ŠPAČKOA1 (10.09.2018)

Výkladové pasáže se střídají s diskusí a praktickým tréninkem.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: ŠPAČKOA1 (10.09.2018)

Žádné, kurz je volně přístupný.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK