PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Úvod do metodologie a studia textu babylonského Talmudu IV. - LJUD74
Anglický název: Introduction to Methodology and Study of the Texts of the Babylonian Talmud IV.
Zajišťuje: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: L0144
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. (29.09.2017)
Cílem je naučit posluchače číst a interpretovat halachické i agadické texty babylónského Talmudu, zvládnutí hebrejské a aramejské terminologie učenců Talmudu (amoraim) a způsobu presentace látky (analyticko-dialektická metoda, specifická exegese apod). Zvládnutí práce s vybraným tradičními a moderními komentáři (Raši, Steinsaltz, Schottenstein aj.). Používané texty: např.traktát Berachot, texty k významným osobnostem rabínského judaismu a pod.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. (29.09.2017)

Viz Úvod do metodologie a studia textu babylónského Talmudu II.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. (29.09.2017)

Viz Úvod do metodologie a studia textu babylónského Talmudu II.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
Zaslání vybraných textů, překlad, zaslání zpět e-mailem ke kontrole

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (14.11.2014)
Studijní literatura:
1. FRANK, Yitzhak. Grammar for Gemara. An Introduction to Babylonian Aramaic. Jerusalem: The Ariel Institute/Feldheim, 1992. 108 s. ISBN 0-87306-613-8. (případně další novější vydání).

2. FRANK, Yitzhak. The Practical Talmud Dictionary. Jerusalem: The Ariel Institute/Feldheim, 1994. 304 s. ISBN 0-87306-588-3. (případně některá další novější edice).

3. JASTROW, Marcus. A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. New York, 1886-1903. 1736 s. (mnoho reprintů až do současnosti).

4. NOSEK, Bedřich. Aramejština babylónského Talmudu: praktická gramatika. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2001. 280 s. ISBN 80-246-0079-X. (dotisk r. 2005)

5. The Schottenstein Edition of the Talmud Bavli.

6. The Talmud. The Steinsaltz Edition: A Reference Guide. The Israel Institute for Talmudic Publications, 1989. 322 s. ISBN 0-394-57665-9.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK