PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Četba a výklad aramejských textů babylónského Talmudu I. - LJUD34
Anglický název: Reading and Interpretation of Aramaic Texts and of Babylonian Talmud I
Zajišťuje: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: L0145
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. (26.09.2017)
Četba vybraných aramejských textů babylónského Talmudu, překlad doprovázený gramatickým výkladem; interpretace textů s požitím příslušných moderními a klasickými komentáři. Důraz je kladen na četbu textů, rozšiřování slovní zásoby, na práci s komentáři. Zvládnutí technické a exegetické terminologie. Vybrané texty: např. traktát Gitin, fol. 55b - 58a, agadické (vyprávěcí) pasáže o králích Izraele a Judeje, učencích Mišny a Talmudu z různých talmudických traktátů.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. (26.09.2017)

Četba, překlad a interpretace příslušných zvolených textů Babylónského Talmudu, s použitím tradičních i moderních komentářů, procvičování technické terminologie, seznamování s metodami presentace látky (analyticko-dialektická metoda).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. (26.09.2017)

Po prvním semestru zápočet (75% účast).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (14.11.2014)
Studijní literatura:
1. FRANK, Yitzhak. Grammar for Gemara. An Introduction to Babylonian Aramaic. Jerusalem: The Ariel Institute/Feldheim, 1992. 108 s. ISBN 0-87306-613-8. (případně další novější vydání).

2. FRANK, Yitzhak. The Practical Talmud Dictionary. Jerusalem: The Ariel Institute/Feldheim, 1994. 304 s. ISBN 0-87306-588-3. (případně některá další novější edice).

3. JASTROW, Marcus. A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. New York, 1886-1903. 1736 s. (mnoho reprintů až do současnosti).

4. NOSEK, Bedřich. Aramejština babylónského Talmudu: praktická gramatika. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2001. 280 s. ISBN 80-246-0079-X. (dotisk r. 2005)

5. The Schottenstein Edition of the Talmud Bavli.

6. The Talmud. The Steinsaltz Edition: A Reference Guide. The Israel Institute for Talmudic Publications, 1989. 322 s. ISBN 0-394-57665-9.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK