PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pedagogicko-didaktický seminář II. - L0598
Anglický název: Seminar on Educational Methods and Strategies II
Zajišťuje: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (16.09.2019)
Blokový seminář, který se skládá ze dvou samostatných částí, je zaměřen na osvojení základních znalostí a dovedností v dílčích oblastech profesní pedagogické činnosti. Pozornost je v jedné části věnována jmenovitě problematice týrání a zneužívání dětí, v části druhé pak dramatizačním a dialogickým metodám ve výuce. Po absolvování sociálně pedagogické části blokového semináře studenti a studentky rozumí základním sociálním a psychologickým jevům souvisejícím s týráním a zneužíváním dětí. Charakterizují základní rizikové skupiny, které jsou tímto sociálně patologickým jednáním ohrožené, způsoby preventivní práce s rizikovými skupinami a zásady práce s oběťmi týrání a zneužívání ve školním prostředí. Po absolvování didaktické části blokového semináře studenti a studentky charakterizují Kohlbergovu teorii dilematu, rozumí specifickým rysům dialogických metod a didaktické práci s dilametem ve vyučování, využívá vybrané metody kritického myšlení při výuce etických témat a umí použít dramatizaci k dosažení konkrétních cílů vyučování.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (16.09.2019)
Témata (sylabus):
1. Sociální a psychologické jevy související s týráním a zneužíváním dětí.

2. Rizikové skupiny.

3. Prevence a trestně-právní problematika týrání a zneužívání dětí.

4. Možnosti sociálních a sociálně pedagogických pracovníků při práci s rizikovými skupinami.

5. Dramatizace ve výuce.

6. Využití dilematu ve výuce.

7. Užití metod kritického myšlení v hodině zaměřené na etická témata.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (16.09.2019)

Docházka - aktivní účast v semináři (100%)

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (16.09.2019)
Povinná:
Pracovní materiály distribuované v rámci semináře a jeho jednotlivých dílen

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK