PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Proseminář biblických znalostí NZ - L0505
Anglický název: Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament
Zajišťuje: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Počet nekontaktních hodin: 12 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (09.04.2018)
Předmět Proseminář biblických znalostí NZ seznamuje studenty s výběrem postav a dějů z období Nového Zákona s důrazem na pasáže týkající se života Ježíše Krista a vzniku křesťanské církve (Jan Křtitel, Ježíšovi učedníci, Ježíšova slova a činy, pašijní události, letnice, apoštolové a diákoni, misie apoštola Pavla). Důraz se klade i na pochopení souvislostí. Absolvováním předmětu získává student základní znalosti v oblasti biblických postav a dějů.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (09.04.2018)

Evangelia: Pašije, Ježíšova podobenství, výroky a slova. Ježíšovy mocné činy a spory. Ježíšovi učedníci. Narození Ježíše Krista. Jan Křtitel. Skutky apoštolské: Činy apoštolů Petra a Jana a dalších. Diákoni. Vznik a charakteristika prvokřesťanské církve. Obrácení apoštola Pavla a cesty apoštola Pavla. Listy Ap. Pavla - základní témata. Další listy NZ - základní témata. Zjevení Janovo - základní struktura.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (16.04.2018)

Studenti splní průběžné testy v průměru min. na 70% úspěšnosti. Studenti splní podmínku 80% docházky na proseminář.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (09.04.2018)
Povinná literatura:
Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih). 8. vydání (1. opravené vydání). Praha: Česká biblická společnost, 2001. XVI, 1816 s., 16 s. obr. přílohy. ISBN 80-85810-29-8.

NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. I. svazek A-P, II. svazek R-Ž. 3. vydání. Praha: Kalich - Česká biblická společnost, 1992. XII, 1406 s., 64 s obr. přílohy. ISBN 80-7017-528-1 (Kalich). ISBN 80-900881-1-2 (Česká biblická společnost).

DOUGLAS, J. D. (ed.). Nový biblický slovník. Přeložili Alena Koželuhová, Hana Nezbedová, Bohuslav Procházka, Jiří Štifter a Rostislav Matulík; mapy, nákresy a grafy Tomáš Prchal. 1. vydání. Praha: Návrat domů, 1996. Orig.: New Bible Dictionary. ISBN 80-85495-65-1.

www.biblenet.cz (Biblická konkordance)

MÁNEK, Jindřich. Dům na skále. Praha ÚCN, Blahoslav, 1967.

MÁNEK, Jindřich. Setkání s Pánem. Praha ÚCN, Blahoslav, 1954.

MÁNEK, Jindřich. Ježíšova podobenství, Praha ÚCN, 1972.

MÁNEK, Jindřich. Stolování s Ježíšem, Blahoslav, Praha, 1952.

TRILLING, Wolfgang: Apoštol Pavel, Misionář a teolog. Vyšehrad, Praha, 1994.

Doporučená literatura:
POKORNÝ, Petr, Literární a teologický úvod do Nového Zákona, Praha. Vyšehrad 1993. ISBN 80-7021-052-4.

Malá Bible: výbor z hlavních míst z knih Písma svatého Starého i Nového Zákona. Díl 4.: z Evangelií část první. Pořídil a poznámkami doprovodil František Kovář. 1. vydání. Praha: Ústřední rada Církve československé, 1958. 746 s.

Malá Bible: výbor z hlavních míst z knih Písma svatého Starého i Nového Zákona. Díl 5.: Evangelií část druhá. Pořídil a poznámkami doprovodil František Kovář. 1. vydání. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1959. 768 s.

Malá Bible: výbor z hlavních míst z knih Písma svatého Starého i Nového Zákona. Díl 6.: Z apoštolských skutků i listů a ze Zjevení Janova. Pořídil a poznámkami doprovodil František Kovář. 1. vydání. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1961. 881 s.

SÁZAVA, Zdeněk. Padesát novozákonních záhad. Praha ÚCN 1981.

MÁNEK Jindřich. Když Pilát spravoval Judsko - kapitoly z dobového pozadí Nového Zákona. Praha, Blahoslav 1980

BEAUMONT Mike, ABC Bible, Česká biblická společnost 2007, 126 s.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK