PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Proseminář biblických znalostí SZ - L0504
Anglický název: Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament
Zajišťuje: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Počet nekontaktních hodin: 12 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (09.04.2018)
Předmět Proseminář biblických znalostí SZ seznamuje studenty s výběrem postav a dějů z období Starého zákona, jejichž charakteristika je podána (formou rozhovoru): období praotců, doba Mojžíšova do usazení v zemi, jednotné izraelské království, doba rozdělených království, doba poexilní. Kromě základních (asi dvanácti postav) se postupně účastníci prosemináře seznamují s více než sto dalšími postavami období SZ. Důraz se klade i na pochopení souvislostí. Absolvováním předmětu získává student základní znalosti v oblasti biblických postav a dějů.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (09.04.2018)

Genesis. Mojžíš. Desatero. Jozue. Soudců. Rút. Sjednocené království: Samuel, Saul, David, Šalamoun. Rozdělené království - až do Babylonského zajetí. Ester. Daniel. Jób. Ezdráš. Nehemjáš.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (16.04.2018)

Studenti splní průběžné testy v průměru min. na 70% úspěšnosti. Studenti splní podmínku 80% docházky na proseminář.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (09.04.2018)
Povinná literatura:
Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih). 8. vydání (1. opravené vydání). Praha: Česká biblická společnost, 2001. XVI, 1816 s., 16 s. obr. přílohy. ISBN 80-85810-29-8.

NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. I. svazek A-P, II. svazek R-Ž. 3. vydání. Praha: Kalich - Česká biblická společnost, 1992. XII, 1406 s., 64 s obr. přílohy. ISBN 80-7017-528-1 (Kalich). ISBN 80-900881-1-2 (Česká biblická společnost).

DOUGLAS, J. D. (ed.). Nový biblický slovník. Přeložili Alena Koželuhová, Hana Nezbedová, Bohuslav Procházka, Jiří Štifter a Rostislav Matulík; mapy, nákresy a grafy Tomáš Prchal. 1. vydání. Praha: Návrat domů, 1996. Orig.: New Bible Dictionary. ISBN 80-85495-65-1.

www.biblenet.cz (Biblická konkordance)

Doporučená literatura:
Malá Bible: výbor hlavních míst z knih Písma svatého Starého i Nového Zákona. Díl 1.: Ze starozákonních knih Mojžíšových a historických. Pořídil a poznámkami doprovodil František Kovář. 1. vydání. Praha: Blahoslav, 1953. 637 s.

Malá Bible: výbor z hlavních míst z knih Písma svatého Starého i Nového Zákona. Díl 2.: Ze starozákonních knih prorockých. Pořídil a poznámkami doprovodil František Kovář. 1. vydání. Praha: Ústřední rada Církve československé, 1954. 1237 s.

Malá bible: výbor hlavních míst z knih Písma svatého, Starého i Nového zákona. Díl 3.: Ze starozákonních knih žalmů a mudrosloví. Pořídil a poznámkami doprovodil František Kovář. 1. vydání. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1955. 966 s.

Kol. autorů: Výklady ke Starému zákonu I - V, ČBS, Kalich 1991.

BIČ, Miloš. Ze světa Starého zákona I - II., Kalich, Praha 1986.

Beaumont Mike, ABC Bible, Česká biblická společnost 2007, 126 s.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK