PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny CČSH - L0474
Anglický název: History of the Czechoslovak Hussite Church
Zajišťuje: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Počet nekontaktních hodin: 10 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: ThDr. Jaroslav Hrdlička
Vyučující: ThDr. Jaroslav Hrdlička
Je záměnnost pro: LHIS18
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Jaroslav Hrdlička (27.09.2023)
Základní kurz zprostředkovávající přehled dějin Církve československé husitské na pozadí dějinné a politicko- kulturní situace v Čechách a na Moravě ve 20. století. U posluchačů se předpokládá orientace v českých dějinách 19. a 20.století.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Jaroslav Hrdlička (25.09.2023)

Církev je svou povahou vyznavačské společenství. K podstatným výpovědím o sobě se církve odhodlávaly vždy, když byly ohroženy z vnitřku či z vnějšku konkrétním nebezpečím. Z krize římského katolicismu, ale i jako odraz po velkou část 19. století trvajících snah o reformu českého křesťanství i o náboženské formování meziválečné československé společnosti v Čechách 8. ledna 1920 vznikla Církev československá husitská (CČSH). Vyvinula se z radikálního křídla Jednoty katolického duchovenstva československého a rozvíjela některé motivy jejího radikálně modernistického a církevně obnovného programu. Dějinným katalyzátorem jejího vzniku byl (vedle reformně teologických a národních motivů i rozpoznávání prohlubujícího se sekularizačního procesu mezi českým katolickým duchovenstvem a laiky) především vznik nového československého státu v roce 1918, vřazujícího se do nového politického uspořádání Evropy. Motivy jejího vzniku působily i na vývoj věrouky, sociální orientace i církevních řádů nové církve. Kurz je zaměřen na představení vývoje CČSH v jeho politických, kulturních, teologických, sociálních aspektech:

Český reformní katolicismus 19. a počátku 20. století. Radikální křídlo kněží Jednoty katolického duchovenstva - (Ohnisko, Klub reformních kněží) a jeho program. Dr. Karel Farský. Vznik CČSH. Konfesní i politické důsledky vzniku nové církve. Významní kritici i příznivci CČSH z let 1920-1921. Léta 1921-1924: I. a II. valný sjezd delegátů náboženských obcí CČSH. Počátky jednotné organizace církve. Jednání a rozchod se Srbskou pravoslavnou církví. Mezi prvním a druhým zasedáním I. sněmu CČSH (1924-1931). Smrt patriarchy dr. K. Farského a první léta patriarchátu Gustava A. Procházky. Vývoj CČSH za patriarchátu G. A. Procházky. Cesty za vzděláním bohosloveckého dorostu CČSH mezi válkami. Vývoj ekumenické orientace CČSH mezi válkami. CČSH (CČM) za 2. světové války. Léta 1945-1948. Národní správa, 2. sněm CČSH. První etapa patriarchátu prof. F. Kováře. Nové církevní zákonodárství roku 1949. Bohoslovecká fakulta CČSH. 3., 4. a 5. sněm CČSH. Vývoj ekumenické orientace CČSH po 2. světové válce. Nová generace teologů CČSH. CČSH v letech politického uvolnění a tzv. normalizace české společnosti. CČSH a česká společnost po roce 1989. CČSH a Slovenská republika.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Jaroslav Hrdlička (24.09.2023)

Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS.

Základem pro přípravu na zkoušku je podrobná znalost témat přednáškového kursu Dějiny CČSH v rozsahu základní studijní literatury i přednášek.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ThDr. Jaroslav Hrdlička (24.09.2023)

Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a přednášky.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Jaroslav Hrdlička (27.09.2023)

*  Povinná literatura:
90 let Církve československé husitské (sborník), Praha: ÚR CČSH, 2010. 408 s. ISBN 978-80-7000-047-2.
* Doporučená literatura:
DASKE, Ulrich, Die Tschechoslowakische Hussitische Kirche in der deutschen theologischen Literatur und in Selbstzeugnissen. Frankfurt am Main: P. Lang, 1987. 633 s. ISBN 3-8204-0912-2.
HRDLIČKA, Jaroslav. Život a dílo prof. Františka Kováře: příběh patriarchy a učence. Brno: L. Marek, 2007. 523 s. ISBN 978-80-87127-05-06.
HRDLIČKA Jaroslav, Patriarcha dr. Miroslav Novák. Život mezi svastikou a rudou hvězdou, Brno: L. Marek, 2010. 294 s. ISBN 978-80-87127-28-5.

JINDRA, Martin  - SLADKOWSKI, Marcel (eds.) Biografický slovník Církve československé husitské Praha: CČSH, 2020, 640 s. ISBN 978-80-7000-167-7.
KAŇÁK Miloslav, Stručný nárys dějin Československé církve vzhledem k jejímu vzniku a půlstoletému vývoji. In: Padesát let Československé církve. Praha: ÚCN, 1970. 7-37 s.
MAREK, Pavel. České schisma. Příspěvek k dějinám reformního hnutí katolického duchovenstva v letech 1917-1924, Olomouc - Rosice: Gloria, 2000. 332 s. ISBN 80-86200-36-1.
NEŠPOR, Zdeněk R. a kol. (ALTOVÁ, Blanka - KOLÁŘ Pavel). Encyklopedie Církve československé husitské. Praha: Karolinum, 2022. 464 s. ISBN 978-80-246-5357-0.

URBAN, Rudolf. Die tschechoslowakische hussitische Kirche. Marburg/Lahn: J. G. Herder-Institut, 1973. 327 s. ISBN 3-87969-103-7.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK