PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Církevní dějiny moderní doby (1789-1991) - L0469
Anglický název: Ecclesiastical History of Modern Times (1789-1991)
Zajišťuje: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Počet nekontaktních hodin: 10 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D. (31.01.2024)
Kurs přináší seznámení s moderními církevními dějinami. Poskytuje základní přehledové znalosti o formování křesťanstva v moderní éře a v éře globalizovaného světa. Vývoj křesťanstva sleduje v kontextu klíčových světových událostí. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: - Popsat zlomová historická období a klíčové události ve světových dějinách období 1789-1991 a uvést je do souvislostí s dějinami církve. - Identifikovat stěžejní mezníky ve vývoji moderních církevních dějin. - Posoudit kriticky vybrané události moderních církevních dějin v kontextu světových dějin. - Rozlišit metodologické přístupy v moderních církevních dějinách.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D. (31.01.2024)Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Bude vycházet z přednášek a zadané literatury.

Absolvování závěrečné zkoušky (forma písemného testu, uzavřené otázky, multi-choice otázky, otevřené - rozepisovací otázky): 

 Hodnocení:

Výborně (90-100%)

Velmi dobře (75-89%)

Dobře (60-74%)

Nedostatečně (0-59%)
Literatura
Poslední úprava: doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D. (31.01.2024)

BROWN S. (ed.) THE CAMBRIDGE HISTORY OF CHRISTIANITY. Vol 7. Enlightenment, Reawakening and Revolution 1660–1815. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

GILLEY, S. (ed.) THE CAMBRIDGE HISTORY OF CHRISTIANITY. Vol 8. World Christianities c. 1815 – c. 1914. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

McLEOD, H. (ed.) THE CAMBRIDGE HISTORY OF CHRISTIANITY. Vol 9. World Christianities c. 1914 – c. 2000. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

nebo

WOLF, H. Ökumenische Kirchengeschichte. Band 3. Von der Französischen Revolution bis 1989. Darmstadt: WBG, 2007. ISBN 978-3-534-19247-2.
* Doporučená literatura:
Fröhlich, Roland, Ondřej Bastl a Tomáš Bastl. Dva tisíce let dějin církve. Praha: Vyšehrad, 2008.
McGrath, Alister E. Dějiny křesťanství - úvod. Praha: Volvox Globator, 2014.
Kottje, Raymund, Raymund Kottje a Bernd Moeller. Ökumenische Kirchengeschichte: (Bd. 1)-3. Mainz: Kaiser Verlag, 1970.
Heer, Friedrich. Evropské duchovní dějiny. Praha: Vyšehrad 2000.
Hanes, Pavel. Dějiny kresťanstva, Banská Bystrica, 2009
Franzen, August, Eva Duzbabová, Josef Karhan a Bedřich Smékal. Malé církevní dějiny. Praha: Zvon, 1995.
Pesch, Otto Hermann, and Karel Floss. Druhý vatikánský koncil: 1962-1965: příprava, průběh, odkaz. Praha: Vyšehrad, 2014.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK