PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Církevní dějiny novověku - L0468
Anglický název: Ecclesiastical History of the Modern Age
Zajišťuje: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Počet nekontaktních hodin: 10 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D. (30.09.2023)
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům vhled do základních dějinných momentů a klíčové problematiky období evropské reformace po začátek velké francouzské revoluce. Evropská reformace bude představena jako zlomový bod moderní evropské historie, vedoucí ke konfesionalizaci Evropy a vzniku různých proudů protestantismu. Výklad jednotlivých témat a pojmů je soustředěn na prvky kontinuity a diskontinuity církevního vývoje při důsledném aplikování komparativního přístupu. Student bude schopen reflektovat rozmanitost i vzájemnou podmíněnost forem a dynamiky změn v historickém vývoji církve. Bude schopen porozumět reformaci a období konfesionalismu ve složitých společenských a kulturních souvislostech. Student získá základní orientaci a východisko k dalšímu studiu.
Sylabus
Poslední úprava: doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D. (30.09.2023)

Terminologie. Předpoklady evropské reformace. Martin Luther a luterská reformace po rok 1555. Huldrych Zwingli a reformace. Radikální reformace. Jan Kalvín a kalvínská reformace. Šíření reformace v Evropě. Luteranismus po Lutherovi. Kalvinismus po Kalvínovi. Anglická reformace. Katolická reforma a protireformace, potridentský katolicismus. Katolicismus po Vestfálském míru - galikanismus, jansenismus. Evangelické církve I. (puritanismus). Evangelické církve II. (luterská ortodoxie, mystický spiritualismus). Pietismus.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D. (30.09.2023)

Zkouška proběhne písemnou formou. Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a přednášky.Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D. (30.09.2023)

Zkouška proběhne písemnou formou. Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a přednášky.Literatura
Poslední úprava: doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D. (30.09.2023)

* Povinná literatura:
Suchánek, Drahomír - Drška, Václav. Církevní dějiny - Novověk. Praha: Grada, 2018, 

Molnár, Amedeo. Na rozhraní věků: cesty reformace: Jan Hus, Bedřich ze Strážnice, Ivan Stojkovič, Martin Luther, Huldrych Zwingli, Jan Calvin. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 1985. 436 s.

* Doporučená literatura:

Hanes, Pavel. Dějiny kresťanstva, Banská Bystrica, 2009
Franzen, August, Eva Duzbabová, Josef Karhan a Bedřich Smékal. Malé církevní dějiny. Praha: Zvon, 1995.
Huizinga, Johan. Podzim středověku. Praha: Paseka, 2010.
Fröhlich, Roland, Ondřej Bastl a Tomáš Bastl. Dva tisíce let dějin církve. Praha: Vyšehrad, 2008.
McGrath, Alister E. Dějiny křesťanství - úvod. Praha: Volvox Globator, 2014.
Kottje, Raymund, Raymund Kottje a Bernd Moeller. Ökumenische Kirchengeschichte: (Bd. 1)-3. Mainz: Kaiser Verlag, 1970.
Wernisch, Martin. Politické myšlení evropské reformace. Praha: Vyšehrad, 2011.
Heer, Friedrich. Evropské duchovní dějiny. Praha: Vyšehrad 2000.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK