PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Liturgický zpěv I. - L0437
Anglický název: Liturgical Singing I
Zajišťuje: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Počet nekontaktních hodin: 14 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: ThDr. Petr Tvrdek, Th.D.
MgA. Alena Špačková
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Jedná se o předmět vyučovaný v individuálních lekcích. Teoretický výklad, praktické osvojování základů pěvecké techniky, nastudování liturgie CČSH podle dr. Farského. Cílem je zdravé nasazení a modulace pěveckého hlasu a studium liturgie.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (04.04.2018)

Zjištění hlasových a intonačních dispozic. Dechová průpravná cvičení. Rozeznění pěveckého hlasu. Stavba rozcvičky pěveckého hlasu. Studium liturgie (rozbor a nácvik interpretace). Teoretické i praktické nastudování liturgie CČSH podle Karla Farského.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Aktivní účast v lekcích (maximálně dvě absence za semestr), přednes liturgie CČSH podle patriarchy Karla Farského.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Povinná literatura:
Bohoslužebná kniha CČSH podle patriarchy Karla Farského, 2. Liturgie CČSH, 2. Vydání. Praha: CČSH 2004, ISBN 80-7000-660-9

Doporučená literatura:
Špačková, Alena, Trénink techniky řeči. Praha: Grada 2015

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK