PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Novozákonní řečtina IV. - L0433
Anglický název: New Testament Greek IV
Zajišťuje: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Počet nekontaktních hodin: 14 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
Mgr. Marcela Slavíková, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Četba, překlad a filologická interpretace vybraných perikop z Nového zákona (podle Nestle-Aland: Novum Testamentum Graece); doprovázeno příležitostným odborným výkladem neprobraných gramatických jevů. Student umí přeložit a gramaticky vyložit libovolný řecký text Nového zákona.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Každý rok se volí jiné texty v rozsahu cca 20 veršů týdně tak, aby jeden text byl narativního charakteru (evangelia a Skutky) a druhý argumentativní povahy (epištoly).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Předmět je zakončen ústní zkouškou spočívající v hlasité četbě, překladu a gramatickém výkladu dvou krátkých úryvků z novozákonních textů přečtených v daném roce na seminářích. Požadavky ke složení zkoušky: 1) Znalost řecké ortografie, fonetiky, morfologie a syntaxe v rozsahu předmětů Novozákonní řečtina I.-III. 2) Znalost slovní zásoby textů přečtených v daném roce.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Povinná:
BARTOŇ, J.: Uvedení do novozákonní řečtiny. 4. vydání. Praha: Koniasch Latin Press, 2004. XII, 164 s.

PAVLÍK, J. - MUCHNOVÁ, D.: Základy gramatiky novozákonní řečtiny [on-line]. c2016. [cit. 16. 1. 2018]. <>

SOUČEK, J. B.: Řecko-český slovník k Novému zákonu. 6. vydání. Praha: Kalich, 2003

TICHÝ, L.: Slovník novozákonní řečtiny. 1. vydání. Olomouc: Nakladatelství Burget, 2001

Novum Testamentum Graece. Post Eberhard et Erwin Nestle; communiter ediderunt Barbara et Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger; apparatum criticum novis curis elaboraverunt Barbara et Kurt Aland una cum Instituto Studiorum Textus Novi Testamenti Monasterii Westphaliae. Editione vicesima septima revisa. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2001 (nebo další vydání)

Fakultativní pomůcky:
PAVLÍK, J.: Novozákonní řečtina I., Novozákonní řečtina II. a Novozákonní řečtina III. [on-line]. c2004. [cit. 16. 1. 2018]. <>, <> a <>.

PAVLÍK, J.: Mobilní aplikace Novozákonní řečtina pro iOS a Android, dostupné na App Store a Google Play.

Doporučená:
NIEDERLE, J. - NIEDERLE, V. - VARCL, L.: Mluvnice jazyka řeckého. 2. vydání. Praha: Scriptum, 1993

PRACH, V. - SCHULZ, J. G.: Řecko-český slovník. Attické tvary slovesné podle nápisů a rukopisů. 2. vydání. Praha: Vyšehrad, 2005

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK