PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Somatologie a somatopatologie I. - L0103
Anglický název: Somatology and Somatopathology I
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)
Cílem přednášek je připravit studenty na specifika sociální práce s osobami se zdravotním postižením v sociálních službách, ve zdravotnických zařízeních i v terénu. Zde sociální pracovníci participují na sociálním šetření pro účely rozhodování o příspěvku na péči u osob závislých na péči druhé osoby z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Sociální pracovníci vstupují do interakce s klienty z různých cílových skupin a do jejich práce patří nezbytně i edukace klientů o zdravém životním stylu. Témata speciální somatopatologie jsou přednášena s důrazem na somatické projevy a psychosociální důsledky závažných onemocnění, význam ucelené rehabilitace a pacientských organizací. Student po absolvování disponuje znalostmi o zdraví a nemoci, o zdravotním postižení a zdravotním znevýhodnění. Formuje se tak základní dovednost pro kompetenci k řešení sociálně zdravotních problémů klientů i aplikaci odborných metod sociální práce.
Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)

Osoby se zdravotním postižením – skupinová typologie; základní pojmy; legislativa; modely zdravotního postižení; psychosociální aspekty závažné nemoci

Specifika sociální práce s osobami se zdravotním postižením; Zákon č. 108/2006 o sociálních službách a OZP; sociální služby pro OZP; dávky pro OZP; zaměstnávání OZP; ucelená rehabilitace; význam pacientských organizací

Somatologie a somatopatologie – základní terminologie

Onemocnění pohybové soustavy – nejčastější příčina disability

Bolesti zad - jedna z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti – příčiny a prevence

Onemocnění krve

Imunitní systém - význam očkování

Závažná infekční onemocnění – situace v ČR a ve světě v kontextu práce pomáhajících profesí

Kardiovaskulární onemocnění – nejčastější příčina nemocnosti a úmrtnosti ve vyšším věku; příčiny a prevence

Cévní mozkové příhody a jejich důsledky v kontextu sociální práce.

Aktuální změna obsahu přednášek vyhrazena.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Kurz je zakončen kolokviem (dle předem stanovených okruhů) a udělením zápočtu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)

Kurz je zakončen kolokviem (dle předem stanovených okruhů) a udělením zápočtu.

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)
Povinná:
ČELEDOVÁ, L., ČEVELA, R. Člověk ve zdraví a nemoci. Praha: Karolinum 2017. ISBN 978-80246-3828-7.

KUZNÍKOVÁ, I a kol. Sociální práce ve zdravotnictví. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3676-1.

SOCIÁLNÍ PRÁCE - časopis č. 3/2017 - Sociální práce, zdraví a životní styl. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2017. ISSN 1213-6204.

SOCIÁLNÍ PRÁCE - časopis č. 4/2010 - Zdravotní postižení v kontextu sociální práce. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2010. ISSN 1213-6204.

VOTAVA, J. a kol. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha: Univerzita Karlova, 2005. ISBN 80-246-0708-5.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Doporučená:
MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D. Výchova ke zdraví. Praha: Grada, 2009 978-80-247-2715-8.

NOVÁKOVÁ, I. Zdravotní nauka I. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3708-9.

NOVÁKOVÁ, I. Zdravotní nauka II. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3709-6.

OREL, M. Somatopatologie, Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4714-9.

Studijní materiály (včetně elektronických zdrojů) od vyučující zaslané studentům zapsaným do kurzu ve formě power-point prezentace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK