PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Pokročilá terénní sociální práce - L0081
Anglický název: Advanced Practical Social Work
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Počet nekontaktních hodin: 8 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Výuka předmětu je postavena na třech obecných blocích. Vycházíme přitom z předpokladu zaměření terénní sociální práce na práci s motivací (jak u NZDM, tak terénu, tak drogových služeb, stejně jako u práce s lidmi bez domova) – jakkoli to je jisté omezení. Stejně tak se seznámíme s principem respektující komunikace, především s ohledem na práci s dětskými klienty a klientkami. Cílem předmětu je seznámit studenty s terénní prací, jakožto specifickou formou práce s mládeží. Prostor bude dán nejen teorii, ale zejména praktickému nácviku pomocí modelových situací. Semináře budou reflektovat problematiku streetworku v celosti od zmapování lokality, přes nastavení služby a požadavků na dosažení analyzovaných cílů. Získané znalosti a dovednosti v oblasti terénní sociální práce představují základ pro kompetence při realizaci programů moderní sociální práce s postupy respektující pokročilé techniky a přístupy.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Vymezení terénní sociální práce, metodika, cílové skupiny, nasměrování z hlediska další četby a zájmu. Respektující komunikace a její principy. Práce s odměnami, oceňováním, principy reakcí na porušení pravidle v kontextu respektujícího přístupu, kontakt a práce s kontaktem (jako nástroj pro reflexi praxe). Motivační rozhovory (MI, motivational interviewing) jako nástroj práce na změně klienta i jako nástroj poskytování diferencovaných služeb v kontextu NZDM, drogových služeb. Postupy MI, principy MI.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (19.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
podmínka aktivní účasti byla nahrazena vypracováním tří sebe-reflexí, které vycházejí z probírané látky. Zadání a krátký komentář je zasílán pomocí videí nahraných na youtube

Aktivní účast ve výuce. Znalost povinné studijní literatury a odpřednášené látky, zápočtová práce v rozsahu 3-5 stran.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Povinná:
BEDNÁŘOVÁ, Z., PELECH, L. Slabikář sociální práce na ulici: supervize, streetwork, financování. Brno: Doplněk, 2003.

KLÍMA, P. a kol. Kontaktní práce. Praha: ČAS, 2009.

Pojmosloví Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Praha: ČAS, 2008, s. 3-19.

Doporučená:
KOPŘIVA, P. a kol. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2007.

MILLER, W. R., ROLLNICK, S. Motivační rozhovory. Příprava lidí ke změně závislého chování. Tišnov: SCAN, 2003.

NEDĚLNÍKOVÁ, D. a kol. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 10-15.

ZAHRADNÍK, M. Já - Ty: pracovník a klient v kontaktu - principy a východiska. In KLÍMA, P. Kontaktní práce. Praha: ČAS, 2009, s. 157-175.

ZAHRADNÍK, M. Kontaktní pracovník a jeho kompetence v sociálním poli. In KLÍMA, P. Kontaktní práce. Praha: ČAS, 2009, s. 145-156.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK