Gender v sociální práci - L0076
Anglický název: Gender in Social Work
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Počet nekontaktních hodin: 8 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Cílem předmětu je nastínit genderovou problematiku v rozsahu, aby její znalost umožnila efektivní práci s cílovými skupinami sociální práce. Genderové aspekty v sociální práci jsou zaměřeny na představení pojmu gender, genderové problematiky na obecné úrovni i v souvislosti s oblastmi sociální práce, a především na genderové stereotypy a jejich výskyt v sociální práci. Předmět představuje základní pojmy – gender, genderová identita, genderová role, genderový kontrakt a genderová socializace. Získané znalosti a dovednosti v oblasti genderové problematiky představují základ pro kompetence při realizaci programů moderní sociální práce s postupy respektující genderově korektní přístupy.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Výuka v předmětu, resp. její obsah, je rozložen do pěti obecnějších bloků, které se věnují jak obecným genderovým konceptům a její aplikaci do sociální práce, tak specifické aplikaci genderu do sociální práce. Vymezení pojmu gender, patriarchální dividenda, gender harm, etické konsekvence a problematiky normality (C. Gilligan), esencialistické pojetí genderu, gender jako role, koncept doing gender, přesahy konceptů do sociální práce. Genderová socializace (škola, maskulinity, vývoj genderovaného jedince), genderová socializace a normalita klienta, kde je společenská zakázka sociální práce z hlediska gender. Gender v životě jedinců (gender a emoce, gender a pracovní zařazení, problematika inter-sex, vztah pohlaví a genderu). Gender v sociální práci (je relevantní kategorií pro sociální práci?, feministická sociální práce, genderově senzitivní SP). Gender mainstraming.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Aktivní účast ve výuce. Znalost povinné studijní literatury a odpřednášené látky, zpracování zápočtové práce.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Povinná:
HOCHSCHILD, Arlie R. A Review of Sex Roles Research. American Journal of Sociology, 1975, č. 78, s. 1011-1029. ISSN 00029602.

Doporučená:
HOCHSCHILD, Arlie R. The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. Berkeley: University of California Press, 1983. 307 s. ISBN 0520054547.

HUGHES, Everett C. Dilemmas and Contradictions of Status. American Journal of Sociology, 1945, č. 5, s. 535-559. ISSN 00029602.

KESSLER Suzanne, J. Gender: An Ethnomethodological Approach. The University Of Chicago Press. Chicago London, 1985. ISBN 0-226-43206-8.