PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pokročilá krizová intervence - L0075
Anglický název: Advanced Crisis Intervention
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Počet nekontaktních hodin: 8 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: 0/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Sylvie Stretti
Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Výuka v předmětu (resp. praktické nácviky) se opírá o následující rozdělení do bloků. Ke každému bloku je v SIS k dispozici literatura, která je psaná převážně v anglickém jazyce. K úspěšnému absolvování předmětu není nutné, aby student, či studentka ovládali perfektně anglický jazyk. Seznámení se s literaturou ovšem může zvýšit přínosnost výuky pro zapsané studenty a studentky. Výuka je koncipována jako cvičení s minimem teoretického rámce (základní znalost se předpokládá z předmětů Úvod do teorií a metod sociální a charitní práce I. a Teorie a metody sociální a charitní práce II.). Získané znalosti a dovednosti v oblasti krizové intervence představují základ pro kompetence při realizaci programů pokročilé krizové intervence v sociální práci.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Akcent je zadáván na samostatné zkoušení si ve trojicích, ve velké skupině. V rámci výuky se počítá s ukázkovým hovorem lektorů (vyučujících). Hlavním obsahem předmětu je nácvik interakce s klientem v kontextu krizové intervence se specifickým zaměřením na práci s klienty v akutní krizi, se sebevražednými ideacemi a sebevražednými tendencemi. Cílem předmětu není vycvičit z jeho frekventantů a frekventantek pracovníky, jež mají dokonalé znalosti a dovednosti pro práci se sebevražednými tendencemi, ale dát možnost ochutnat v bezpečném prostoru kontakt s tímto tématem, stejně jako předat základní návod na to, co při práci s klientem dělat. Nejedná o alternativu k výcvikům v krizové intervenci.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Povinná:
ASPINWALL, L. G. Dealing with Adversity: Self-regulation, Coping, Adaptation, and Health. In. BREWER, M. B., HEWSYTONE, M. Applied Social Psychology. Bleckwell Publishing, 2004, s. 3-27.

DASS-BRAILSFORD, P. A Practical Approach to Trauma. London: SAGE, 2007, s. 93-114.

DROZDOVÁ, K. Čtvero zakotvení a jeho využití v rámci krizové intervence. 2006.

GRANELLO, D. H. A Suicide Crisis Intervention Moder with 25 Practical Strategies for Implementation. Journal of Mental Health Counseling, 32 (3), s. 218-235.

Doporučená:
HAVRÁNKOVÁ, O. Sebevražedná tématika. In VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence: Krize v životě člověka, Formy krizové pomoc a služeb. Praha: Portál, 2002, s. 482-498.

LEWIS, S., ROBERTS, A. R. Crisis Assessment Tolls: The Good, the Bad, and the Available. Brief Treatment and Crisis Intervention. 2001, s. 17-28.

MORROW, C. E., BRYAN, C. J., APPOLONIO, K. K. Emparicially Based Assessment of Suicide Risk. In KUMAR, U., MANDAL, M. K. Suicidal behaviour: Assessment of people-at-risk. New Delhi: SAGE Publication India Pvt, 2010, s. 20-37.

ROBERTS, A. R., OTTENS, A. J. The Seven-Stage Crisis Intervention Model: A Road Map to Goal Attainment, Problem Solving and Crisis Resolution. Brief Treatment and Crisis Intervention. 2005, s. 329-339.

STRETTI, S., KAŇÁK, J. Základní struktura pomáhajícího rozhovoru po telefonu. Odborná příloha časopisu Linka bezpečí, březen 2011, s. 7-8.

ŠPATENKOVÁ, N. Sebevražda. In ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: GRADA, 2004, s. 141-155.

VODÁČKOVÁ, D. Krizová intervence krok za krokem. In VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence: Krize v životě člověka, Formy krizové pomoc a služeb. Praha: Portál, 202, s. 74-113.

YEAGER. K. R., ROBERTS, A. R. Differentiating Among Stress, Acute Stress Disorder, Acute Crisis Episode, Trauma, and PTSD. In ROBERTS, A. R. Crisis Intervention Handbook: Assessment, Treatment, and Research. Oxford: Oxford University Press, 2005, s. 90-99.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK