PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Sociální správa I. - L0062
Anglický název: Social Administration I
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Počet nekontaktních hodin: 16 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
ThDr. Markéta Kateřina Holečková
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Cílem předmětu je prohloubit odborné kompetence studentů v problematice systémového uspokojování sociálně potřebných klientů. Struktura předmětu je rozdělena do částí: teorie sociální správy, obory sociální správy, instituce sociální správy a management (řízení a postupy) v sociální správě. Předmět se zabývá vybranými tématy správní vědy jako disciplíny, která studuje – s využitím poznatků dalších oborů, především státovědy, historické vědy, jurisprudence, ekonomie a teorie řízení. Uspořádání a fungování veřejné správy. Studenti tak získají přehled o vývoji institucí veřejné správy a o názorech předních reprezentantů správní vědy. Část přednášek má srovnávací povahu s cílem seznámit studenty s evropskými správními systémy, které mají vliv i na organizaci české veřejné správy. Objasňují se také základní rysy vývoje veřejné správy se zaměřením na novodobé dějiny veřejné správy na území ČR. Student získává znalosti pro celou oblast veřejné správy, osvojuje si praktické dovednosti při praktickém vyhledávání aktuálních informací legislativního a sociálně správního systému, a rozšiřuje své profesní kompetence pro možné zastupování ohroženého klienta vznikem nebo rozvojem sociálních dysfunkcí.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)

Předmět a metody sociální správy, institucionální zabezpečení sociálních systémů. Správa, veřejná správa a samospráva. Hlavní subjekty veřejné správy. Nástroje a organizační principy veřejné správy. Vztah samosprávy a státu. Pojetí sociální správy v Evropě a v České republice. Soudobé systémy sociální správy. Evropské dohody a jejich vliv na vývoj sociální správy v Evropě. Koncepce "Evropa obcí a regionů". Subjekty a objekty sociální správy. Role jednotlivých subjektů sociální správy. Sociální správa a sociální ochrana. Financování státní politiky zaměstnanosti, veřejnoprávní fondy, doplňkové sociální soustavy, nestátní organizace. Pravidla pro rozvoj finančního managementu v organizaci.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Povinná:
TOMEŠ, Igor a kolektiv. Sociální správa. Praha: Portál, 2002. 301 s. ISBN 80-7178-560-1.

TOMEŠ Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010. 425 s. ISBN 978-80-7367-680-3.

Doporučená:
CHARVÁT, Martin. O nových mediích, modularitě a simulaci. 1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press a Togga, 2017. ISBN 978-80-87956-57-1.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK