PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Praxe a supervize I. - L0059
Anglický název: Work Experience and Supervision I
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Počet nekontaktních hodin: 16 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 40 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
PhDr. Jan Drahoňovský
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Cílem předmětu je získat a reflektovat odbornou praxi v sociální službě dle 108/2006 Sb., na OSPOD (nebo u kurátorů pro děti a mládež, případně sociálních kurátorů) či v jiném zařízení po dohodě s vedoucí praxí. Aktivní účast v praxích je povinná pro všechny studenty SACH. Absolvování praxe v prvním ročníku má informativní charakter a hlavní činností studenta, v závislosti na typu instituce, je sběr informací, absolvování výcviku u poskytovatele praxe, poskytování sociálních služeb pro klienty. Praxe se realizují dle rozvrhu UK HTF, v minimálním rozsahu 4 hodiny týdně, výstupem je tvorba a prezentace portfolia zkušenostního učení. Student získává znalosti v oblasti legislativního ukotvení sociální práce v systému funkcí sociálního státu, nabývá dovedností při experimentaci se sociálními službami pro různé klientské skupiny a rozšiřuje své kompetence pro kodifikované postupy poskytování sociálních služeb.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Podmínky splnění Praxí a supervizí I, II.:
a) typ zařízení viz výše b) 3 různé cílové skupiny c) výkon praxe v úzké spolupráci s mentorem - odborným sociálním pracovníkem dle 108/2006 Sb. (ne psychologem, pracovníkem v sociálních službách, pedagogem apod.). Na povinných setkáních, jež jsou zveřejňovány v rozvrhu, jsou diskutovány veškeré detaily o plnění praxe a prezentovány vzory formulářů, které je třeba předložit k zápočtu (terminologie, odborné metody a techniky, sebereflexe, práce s úskalími, legislativa). Rozsah praxe: 0/4 h/týdně s doporučením nejméně 40 h/semestr. Platí pravidlo nové studium = nová aktuální praxe.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Absolvování povinného pemza praxe u poskytovatelů sociálních služeb nebo ve státní správě, zpracování deníku z praxe a předložení portfolia výsledků zkušenostního učení.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Povinná:
GEGENBÜHL-CRAIG, A. Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2010.

HÁJEK, K. Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2012.

VODÁČKOVÁ, D. Krizová intervence. Praha: Portál, 2002.

Doporučená:
HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, 1999.

JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2003.

KASTOVÁ, V. Krize a tvořivý přístup k ní. Praha: Portál, 2000.

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2006.

SCHMIDBAUER, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000.

ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Portál, 2011.

ŠPATENKOVÁ, N. Poradenství pro pozůstalé. Praha: Grada, 2012

Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách

Přehled pracovišť, na kterých má být praxe uskutečňována:
Nízkoprahový klub HUSITA, Náměstí barikád 1, 130 00 Praha 3 Žižkov, programy sociální integrace pro etnické menšiny a mládež sociálně znevýhodněnou, odpovědná za praxe Mgr. Lucie Hašková. (smluvně zajištěno)

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, Parmská 390, 109 00 Praha 10, ředitelka organizace PhDr. Monika Válková valkova@csop-praha15.cz. (smluvně zajištěno)

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence. Kontaktní osoba pověřena vedením praxe Ing. Hana Prokopová Nesrstová, TF 236 004 176. (smluvně zajištěno)

Adoma o.s., Komunitní centrum se sídlem Na Strži 1683/40 140 00 Praha 4, ředitelka Jitka Zachariášová. (smluvně zajištěno)

Další poskytovatelé sociálních služeb.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK