PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Hebrejské mystické a etické texty I. - L0048
Anglický název: Hebrew Mystical and Ethical Texts I
Zajišťuje: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Předmět Hebrejské mystické a etické texty I. a II. se zabývá četbou, překladem a interpretací vybraných textů mystického, etického a filosofického charakteru (Bahir, Zohar, spisy Maharala – rabiho Löwa, rabiho Mošeho Chajima Luzzatta apod.). Tyto texty jsou doplňovány studiem novodobých hebrejských publikací, vztahujících se k této problematice (např. G. Scholem, I. Tishby, M. Idel, E. Wolfson, J. Garb aj.). Absolvováním předmětu získává student celkovou orientaci v dané problematice a dále schopnost nazírat ji v širších souvislostech. Student si osvojuje dovednost texty číst, překládat a vykládat s vědomím výše uvedených navzájem se prolínajících kontextů. Vstupní požadavky: Znalost hebrejštiny.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Seznámení s životem a dílem vybraného autora (v případě anonymního díla s dějinami jeho vzniku, strukturou, hlavními tématy a impaktem). Dále celkový rozbor konkrétního díla, jež má být posléze čteno. Četba, překlad a výklad. Důraz je též kladen na poznávání religiózního, nábožensko-právního, historického, společenského a dalších kontextů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Povinná:
IDEL, Moše. Kabala: Nové pohledy. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2004. 448 s.

Doporučená:
FERNANDEZ, Miguel Perez. An Introductory Grammar of Rabbinic Hebrew. Brill Academic Pub, 1997. 328 s.

JASTROW, Marcus. A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. New York, 1886-1903. 1736 s. (mnoho reprintů až do současnosti).

SCHOLEM, Gershom. Major Trends In Jewish Mysticism. New York: Schocken Books, 1946-1995. 496 s.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK