PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Biblická aramejština II. - L0016
Anglický název: Biblical Aramaic II
Zajišťuje: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Předmět Biblická aramejština I. a II. se zaměřuje na výuku gramatiky biblické aramejštiny, na výklad ohledně podobností a odlišností existujících mezi tímto stádiem aramejštiny a pozdějšími vrstvami aramejského jazyka (případně mezi různými aramejskými dialekty atp.) a upozornění na podobnosti a odlišnosti existující mezi biblickou aramejštinou a biblickou hebrejštinou. Předmět je vhodný pro studenty judaistiky a teologie, neboť je úvodem do studia dalšího biblického jazyka, jehož různé vrstvy se staly jakousi lingua franca Blízkého východu, jejich ohlasy nacházíme v rané literatuře křesťanství a samozřejmě jsou jimi psány Talmudim a další stěžejní díla rabínské literatury. Nedílnou součástí probírané látky je četba aramejských biblických textů (úryvky z knih Genesis, Jeremjáš, rozsáhlé pasáže z knih Daniel a Ezdráš). Absolvováním předmětu získává student komplexní znalosti biblické aramejština a osvojuje si dovednost rozumět studovanému aramejskému biblickému textu, správně jej číst, smysluplně překládat a posléze jej vykládat (důraz je kladen na doslovný výklad, a dále na znalost židovské tradiční interpretace). Vstupní požadavky: Alespoň elementární znalost biblické hebrejštiny.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Četba aramejských biblických textů (úryvky z knih Genesis, Jeremjáš, rozsáhlé pasáže z knih Ezdráš a Daniel).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a probrané látky.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Povinná:
ELLIGER, Karl - RUDOLPH, Wilhelm - Schenker, Adrian (ed.). Biblia Hebraica Stuttgartensia. 5. vydání. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1997. LXXII, 1574 s. (aramejské pasáže - viz výše).

KLÍMA, Otakar - SEGERT, Stanislav. Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny. 1. vydání. Praha: Československá akademie věd, 1956. 306 s.

Doporučená:
GESENIUS, Wilhelm. Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. 17. vydání. Berlin: Springer, 1962. XIX, 1014 s.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK