PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Atestace z teologické etiky - KSTE814
Anglický název: Attestation in Theological Ethics
Zajišťuje: Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ing. Petr Mikeš (06.02.2008)
Předmět je zaměřen na doplnění vzdělání studenta v oboru teologické etiky, zkvalitnění jeho vědecké a výzkumné
činnosti, příp. na přípravu k postupové a státní doktorské zkoušce.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ing. Petr Mikeš (25.09.2006)

Ernst - Wolfgang BöCKENFöRDE, Stellung und Bedeutung der Religion in einer ?Civil Society", IKZ Communio 18 (1989) 584-597.

Stanley J. GRENZ, Úvod do postmodernismu, Praha 1997.

Eilert HERMS, Zivilreligion. Systematische Aspekte einer geschichtlichen Realität, Theologische Quartalschrift 2(2003) 97-127.

Werner KREMP, Ist der Amerikanismus ein Katholizismus? StZ 219 (2001) 333 - 344.

Hans MAIER, Politická náboženství. Totalitární režimy a křesťanství, Brno 1999.

Hans MAIER, Revolutionäre Feste und christliche Zeitrechnung, IKZ Communio 17 (1988) 348-366.

Bogdan PELC, Rola religii jako czynnika stabilizujacego w nowoczesnych systemah politycznych, Zwiastowanie 12(2003) 109-117.

Arno SCHILSON, Sekulární náboženství a jeho výzva, Teologické texty 13(2002) 2-5.

Karl - Josef SCHIPPERGES, Die politische Dimension der Religion. Zum Einfluss der Religion auf die Politik in der Geschichte und Gegenwart, IKZ Communio 26 (1997) 456-465.

Karl - Josef SCHIPPERGES, Vom Nutzen der Religion für die Demokratie, IKZ Communio 27 (1998) 449 - 468.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK