PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Seminář teologické etiky III - KSTE805
Anglický název: Seminar of Theological Ethics III
Zajišťuje: Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 KZ [hodiny/týden]
letní s.:0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
Garant: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ing. Petr Mikeš (06.02.2008)
Seminář doktorského studia teologie specializace: teologická etika.
Semináře jsou zaměřeny na společnou četbu a diskusi vybraných stěžejních textů specializace teologické etiky, na studium
významných speciálních otázek a diskusi vědeckých projektů souvisejících s přípravou disertací.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ing. Petr Mikeš (12.07.2005)

H. de Lubac, Histoire et esprit.L'intelligence de l'écriture d'apr?s Orig?ne, Paris, 1950.

H. Crouzel, Orig?ne et la connaissance mystique, Paris, 1961.

A. de Vogüé, La R?gle de Saint Benoît I,II,IV, (Sources chrétiennes 181,182,184), Paris, 1971/2.

J. Leclerq, La doctrine de saint Grégoire, 2 svazky, Paris, 1961.

L. Serenth?, Servi di tutti. Papa e vescovi a servizio della Chiesa secondo S. Gregorio Magno, Torino, 1980.

C. V. Pospíšil, Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia, (Pontes Pragenses 20), Brno: L. Marek, 2002.

Atti del Symposium sull'Itinerarium mentis in Deum di san Bonaventura, Studi Francescani 85, 1988.

L. Gonzalez - I. Iparraguirre, Ejercicios espirituales. Comentario pastoral, Madrid, 1965.

W. A. Peters, The Spiritual Exercises of St. Ignatius Loyola. Exposition and Interpretation, Roma, %41980.

Introducción a la lectura de Santa Teresa, ed. A. Barrientos, Madrid: EDE, 1978.

Tomás Álvarez, Guía al interior del Castillo, Burgos, 2000.

Una lettura di Rosmini, ed. V. Muratore, Stresa, 1979.

A. Stagliano, La teologia secondo A. Rosmini. Sistematica-critica-interpretazione del rapporto fede-ragione, Brescia, 1988.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK