PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Seminář teologické etiky I - KSTE803
Anglický název: Seminar of Theological Ethics I
Zajišťuje: Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 KZ [hodiny/týden]
letní s.:0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
Garant: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ing. Petr Mikeš (06.02.2008)
Seminář doktorského studia teologie specializace: teologická etika.
Semináře jsou zaměřeny na společnou četbu a diskusi vybraných stěžejních textů specializace teologické etiky, na studium
významných speciálních otázek a diskusi vědeckých projektů souvisejících s přípravou disertací.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ing. Petr Mikeš (12.07.2005)

díla uvedených autorů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK