PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Trinitární teologie - KSTE402
Anglický název: Trinitarian theology
Zajišťuje: Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:11/0 --- [hodiny/semestr]
letní s.:11/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: ThLic. Mgr. Pavel Frývaldský
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (09.09.2019)
Studenti budou uvedeni do metodologických otázek dogmatické teologie. Na tomto základě budou seznámeni s naukou o tajemství trojjediného Boha. Východiskem bude biblické svědectví: starozákonní příprava a novozákonní zjevení Boha jako Otce, Syna a Ducha svatého. Následně nastíníme dějiny reflexe trinitárního tajemství od antiky po současnost. Důraz bude kladen na aktuální otázky. V závěru bude prezentován systematický výklad trinitární teologie: vztah mezi ekonomickou a imanentní Trojicí, problematika přivlastňování, Trojice a mezináboženský dialog.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (09.09.2019)

Pospíšil, C. V., Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie, Kostelní Vydří 2007.

Pospíšil, C. V., Dar Otce i Syna. Základy systematické pneumatologie. Olomouc: MCM 1999.

Kučera, Z., Trojiční teologie. Brno: L. Marek 2002.

Tomáš Akvinský, O Trojici v Teologické sumě, Praha: Krystal, 2019.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (09.09.2019)

K absolutoriu se požaduje: Složení závěrečné zkoušky. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK