PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Atestace z pedagogické praxe - KPED802
Anglický název: Attestation of pedagogical practices
Zajišťuje: Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková
doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková (12.11.2018)
Předmět má umožnit studujícím doktorského studia podílet se na pedagogické činnosti v oblasti bilistiky, a tak se připravit na eventuální budoucí působení pedagoga na různých typech škol.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK