PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny evropské barokní literatury - KLIT225
Anglický název: History of European Baroque Literature
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Anotace
Přehledová přednáška se soustředí především na italskou, španělskou, francouzskou a dle časových možností i
anglickou literaturu období manýrismu a baroka. Ve Francii je do baroka zahnut i barokní klasicismus 17. století.
Stranou zájmu nezůstávají ani otázky překladů významných literárních děl do češtiny, problematika vlivu, který měla
daná díla na středoevropské literatury, a hledání paralel k jednotlivým autorům v dobové české literatuře (pokud je
to možné).
V současné době se nevyučuje. Výklad zaznívá v rámci předmětu Dějiny evropské literatury 13. - 18. století.
Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (28.02.2024)
Cíl předmětu

Cíl předmětu: Seznámit studenty s pohledem současné odborné literatury na danou problematiku, nasměrovat je k dalšímu studiu, v některých případech vzhledem k množství materie pouze naznačit skryté vazby směrem k dějinám středoevropské literatury

Poslední úprava: Kolářová Takácsová Kornélia, Mgr. et Mgr., Th.D., Ph.D. (12.04.2023)
Literatura

Literatura :

  • Gerhard Hoffmeister: Deutsche und europäische Barockliteratur, Stuttgart 1987.
  • Kéž hoří popel můj. Z poezie evropského baroka (ed. V. Černý), Praha 1967
  • John Bunyan: Poutníkova cesta z tohoto světa do světa budoucího (přel. T. Míka), Praha 1996.
  • Daniel Defoe: Deník morového roku (přel. F. Fröhlich), Praha 1982.
  • Sv. Terezie od Ježíše: Život (přel. J. Koláček), Kostelní Vydří 1991.
  • Tři španělské pikareskní romány (přel. O. Bělič, E. Hodoušek, J. Forbelský), Praha 1980.
  • Luis de Góngora y Argote: Báje o Ákidu a Galateii (přel. V. Holan), Praha 1939.
  • Tirso de Molina: Sevillský svůdce a kamenný host (přel. V. Mikeš), Praha 1984.
  • Juana Inés de la Cruz: Naděje do zlata tkaná (přel. I. Slavík), Praha 1988.
  • Molière: Don Juan aneb Kamenný host (přel. H. Jelínek), Praha 1930

Poslední úprava: Kolářová Takácsová Kornélia, Mgr. et Mgr., Th.D., Ph.D. (12.04.2023)
Sylabus

Sylabus:
1. Giambattista Marini, a vrchol italské barokní poezie, marinismus v Čechách.

2.-3. Nejasná hranice mezi humanismem a barokem ve Španělsku, tzv. zlaté období španělské literatury, pikareskní román.

4. Don Quijote, jeho význam a ohlasy.

5. Drama španělského zlatého období, Lope de Vega, Tirso de Molina.

6. Luis de Góngora, góngorismus.

7. Španělská literatura v novém světě, Juana Inés de la Cruz.

8. Literatura francouzských salónů.

9. Molière a další francouzští dramatici mezi barokem a klasicismem.

10. Euphuismus v Anglii. Počátky alžbětinského divadla.

11. W. Shakespeare jako básník, malá sonda též do jeho dramatické tvorby.

12. D. Defoe jako zakladatel reportážního románu, literatura malých anglických náboženských skupin.

Poslední úprava: Kolářová Takácsová Kornélia, Mgr. et Mgr., Th.D., Ph.D. (12.04.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK