PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny evropské humanistické literatury - KLIT224
Anglický název: History of European Humanist Literature
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Anotace
Přehledová přednáška se soustředí především na italskou literaturu od Danta po Torquata Tassa a na počátky
raně novověké literatury ve Španělsku, Francii a Anglii. Stranou zájmu nezůstávají ani otázky překladů významných
literárních děl do češtiny, problematika vlivu, který měla daná díla na středoevropské literatury, a hledání paralel k
jednotlivým autorům v dobové české literatuře (pokud je to možné).
V současné době se nevyučuje. Výklad zaznívá v rámci předmětu Dějiny evropské literatury 13. - 18. století.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (28.02.2024)
Cíl předmětu

Cíl předmětu: Seznámit studenty s pohledem současné odborné literatury na danou problematiku, nasměrovat je k dalšímu studiu, v některých případech vzhledem k množství materie pouze naznačit skryté vazby směrem k dějinám středoevropské literatury

Poslední úprava: Kolářová Takácsová Kornélia, Mgr. et Mgr., Th.D., Ph.D. (12.04.2023)
Literatura

Literatura :

Navštívení krásy. Italská renesanční lyrika (přel. E. Frynta, J. Pokorný, J. Vladislav), Praha 1964.

  • Dante Alighieri: Božská komedie (přel. O. F. Babler), Praha 1965.
  • Francesco Petrarca: Zpěvník. Výbor z poezie (přel. J. Pokorný), Praha 1979.
  • Giovanní Boccaccio: Fiesolské nymfy (přel. O. Hostovská), Praha 1984.
  • Giovanni Boccaccio: Dekameron, různá vydání.
  • Matteo Bandello: Padesát pamětihodných příběhů (přel. A. Felix), Praha 1975.
  • Poggio Bracciolini: Facécie (přel. I. Bureš), Praha 1927.
  • Francois Rabelais: Gargantua a Pantagruel (přel. K. Šafář), Praha 1968.
  • Markéta Navarská: Heptameron (přel. K. Šafář), Praha 1960.

William Shakespeare: Sonety (přel. J. Vladislav), Praha 1958.

Poslední úprava: Kolářová Takácsová Kornélia, Mgr. et Mgr., Th.D., Ph.D. (12.04.2023)
Sylabus

Sylabus:

1.-2. Dantova Božská komedie a její význam pro raný italský humanismus.

3. Francesco Petrarca a jeho sonety.

4. - 5. Giovanni Boccaccio jako básník (zejména Fiesolské nymfy) i jako prozaik (Dekameron), význam novely pro další rozvoj vyprávěcí prózy.

6. Druhá podoba renesanční poezie, Cecco Angolieri a jeho pokračovatelé.

7. Machiavelliho Vladař i jeho drama Mandragola.

8. Další proměny novelistiky, vznik facetie.

9. - 10. Renesanční a raně barokní italský epos, Ariosto a Tasso.

11. Francouzská humanistická poezie a novelistika.

12. F. Rabelais a jeho Gargantua a Pantagruel.

Poslední úprava: Kolářová Takácsová Kornélia, Mgr. et Mgr., Th.D., Ph.D. (12.04.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK