PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Proseminář starší literatury - KLIT001
Anglický název: Introductory Seminar of Older Literature
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (22.08.2019)
Základem prosemináře je detailní rozbor vybraných textů starší bohemikální literatury.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (08.01.2020)

Cílem předmětu je naučit studenty promýšlet a interpretovat středověké a raně novověké literání texty.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (22.08.2019)

Vzhledem k charakteru předmětu některé edice starší literatury, výjimečně budeme vycházet i z dosud nevydaných edic, uložených v Literárním archivu Památníku národního písemnictví (zejména v případě Jindřicha z Isernie z fondu Karel Doskočil).

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (22.08.2019)

1. Hospodine, pomuluj ny a další nejstarší jazykově české písně.

2. Středověké skladby "o řemeslnících", Mistr Lepič, Kocovník.

3. Jindřich z Isernie a jeho vzorník dopisů, rétorické fuígury.

4. Ktož jsu Boží bojovníci a husitská píseň.

5. Humanistická poezie, Hynek z Poděbrad, úpravy erotiky ve vydáních v 19. století.

6. Adam Václav Michna z Otradovic a jeho uzavřený písňový cyklus.

7. Augustinián Kolman Hendl a jeho kázání.

8. Pozdně barokní gratulační list  adresovaný Gerhardu Kokešovi.

9. Další tímata dle aktuální potřeby, ve vazbě na oborové přednášky, na zájem a potřeby studentů aj.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (22.08.2019)

Podmínkou je aktivní účast na proseminářích. Na vybrané prosemináře očekávám kvalitní přípravu tj. promyšlený rozbor předem zadaných textů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK