PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Proseminář starší literatury - KLIT001
Anglický název: Introductory Seminar of Older Literature
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Anotace -
Základem prosemináře je detailní rozbor vybraných textů starší bohemikální literatury.
Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (22.08.2019)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je naučit studenty promýšlet a interpretovat středověké a raně novověké literání texty.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (08.01.2020)
Literatura -

Vzhledem k charakteru předmětu některé edice starší literatury, výjimečně budeme vycházet i z dosud nevydaných edic, uložených v Literárním archivu Památníku národního písemnictví (zejména v případě Jindřicha z Isernie z fondu Karel Doskočil).

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (22.08.2019)
Metody výuky -

Práce se zadaným, předem vyištěným textem (aby si mohli studenti dělat poznámky přímo k textu). Buď je rozdán týden dopředu s úkolem, který mají studenti před seminářem promyslet, nebo je zadán na začátku semináře.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (09.01.2023)
Sylabus -

1. Hospodine, pomiluj ny a další nejstarší jazykově české písně.

2. Středověké skladby "o řemeslnících", Mistr Lepič, Kocovník.

3. Jindřich z Isernie a jeho vzorník dopisů, rétorické figury.

4. Ktož jsu Boží bojovníci a husitská píseň.

5. Humanistická poezie, Hynek z Poděbrad, úpravy erotiky ve vydáních v 19. století.

6. Adam Václav Michna z Otradovic a jeho uzavřený písňový cyklus.

7. Augustinián Kolman Hendl a jeho kázání.

8. Pozdně barokní gratulační list  F. J. Vaváka adresovaný kapucínovi Gerhardu Kokešovi.

9. Další témata dle aktuální potřeby, ve vazbě na oborové přednášky, na zájem a potřeby studentů aj.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (14.01.2021)
Vstupní požadavky -

Velmi dobrá znalost češtiny.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (09.01.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou je aktivní účast na proseminářích. Na vybrané prosemináře očekávám kvalitní přípravu tj. promyšlený rozbor předem zadaných textů.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (22.08.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK