PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Francouzština - KJAZ804
Anglický název: French
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ing. Petr Mikeš (06.02.2008)
Předmět slouží k ověření znalostí francouzského jazyka se zaměřením na specializaci studenta.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. (25.02.2015)

Posluchač předloží překlad teologického textu a okomentuje své překladatelské postupy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK