PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Četba arabských textů 1 - KJAZ182
Anglický název: Reading Arabic texts 1
Zajišťuje: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ThLic. Lukáš Nosek, Th.D. (06.09.2018)
Kurz navazuje na Arabštinu pro teology 1 a 2. Studenti budou vedeni k vlastní práci s textem. Textů bude celá řada nejrůznějších úrovní (pokročilí začátečníci, pokročilí) a témat (geografie, Korán, Bible, legendy, biografie, současný tisk, islamologie...). Studenti si sami vyberou o čem budou chtít číst a překládat. Celý corpus arabských textů dostane každý student. Vlastní práci bude věnovat jen těm svým.
Úvodní hodiny budou věnovány opakování základní gramatiky. Po celou dobu kurzu bude vyžadována domácí příprava.
Cíl předmětu
Poslední úprava: ThLic. Lukáš Nosek, Th.D. (06.09.2018)

Cílem předmětu je vést studenty k vlastní práci s arabským textem (pasivně - četba, překlad, porozumění). V druhé řadě pak k aktivní vlastní psané i ústní tvorbě.

 

Literatura
Poslední úprava: ThLic. Lukáš Nosek, Th.D. (19.09.2018)

Povinná literatura a studijní pomůcky

studijní texty

MIKULICOVÁ, Mlada. Arabština pro teology (elektronicky na osobní stránce www.ktf).

NOSEK, Lukáš (ed.), al-Madžmú´a min an-Nusús al-´Arabíja al-Muchtalifa. Scriptum ad usum privatum, 2018.

pomůcky

BAHBOUH, Charif. Arabsko-český slovník (s řazením slov podle výslovnosti, ne podle kořenů), Praha: Dar ibn Rushd, 2015.

BAHBOUH, Charif. Česko arabský slovník. Praha: Dar ibn Rushd, 2011.

KAZIMIRSKI de Biberstein, Albert. Dictionnaire arabe-français, contenant toutes les racines de la langue arabe, leurs dérivés, tant dans l'idiome vulgaire que dans l'idiome littéral, ainsi que les dialectes d'Alger et de Maroc. Vol. 1-2, Paris: Albouraq, 2005 (orig. 1860) (viz www.ejtaal.net).

KROPÁČEK, Luboš. Arabsko/český - Česko/arabský slovník, Praha: SPN, 1998.

LANE, Edward W.. An Arabic-English Lexicon, vol.1-8, Beirut: Libraire du Liban, 1968 (původně 1863-1893, viz www.ejtaal.net)

TRAINI, Renato (ed.). Vocabolario Arabo-Italiano. Roma: Istituto per l´Oriente C. A. Nallino, 2015 (ristampa fotomeccanica, orig. 1966-1971).

WEHR, Hans. Arabic-English Dictionary (edited by J. Milton Cowan, Fourth edition). Urbana IL: Spoken Language Services, Inc., 1994 (viz www.ejtaal.net)

WEHR, Hans. Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart: Arabisch – Deutsch. Wiesbaden: Harrassowitz, 2011 (5. auflage Unter Mitarbeit von Lorenz Kropfitsch neu bearbeitet und erweitert. Darin sind ca. 22.000 neue Lemmata aus der Sammeltätigkeit seit 1952 eingearbeitet).

ZEMÁNEK, Petr (et al.). Arabsko-český slovník. Praha: Set Out 2006.

eletronické pomůcky

Korán, vyhledávání a komentáře: www.altafsir.com, www.quran.com, www.tanzil.net

Arabština:www.ejtaal.net

Bible v arabštině (online např. www.biblegateway.com, www.biblica.com, www.copticchurch.net )

doplňující literatura

HRBEK,Ivan (překl.). Korán. Praha: Academia, 2000 (Praha: Odeon, 1972).

BAHBOUH, Charif - FLEISSIG, Jiří. Základy moderní spisovné arabštiny. 1. a 2. díl. Praha: Dar Ibn Rushd, 1999.

THACKSTON, Wheeler M. An Introduction to Koranic and Classical Arabic. Bethesda, Md: Ibex Publishers, 1994 a 2000.

OLIVERIUS, Jaroslav - ONDRÁŠ, František. Moderní učebnice arabštiny 1. Praha: Set Out, 2007.

Metody výuky
Poslední úprava: ThLic. Lukáš Nosek, Th.D. (06.09.2018)

Metoda výuky je seminární: společná četba arabských textů, výklad gramatických a morfologických jevů, překlad.

Ve většině případů půjde o text bez samohláskových znaků. Tedy první krok při práce s textem bude dplnit vokalizaci (taškíl), druhý krok četba a porozumění textu, na kterém se bude podílet vyučující i studenti sami. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ThLic. Lukáš Nosek, Th.D. (06.09.2018)

1) prezence na semináři více jak 75 procent

2) aktivní práce s texty po celý semestr

Vstupní požadavky
Poslední úprava: ThLic. Lukáš Nosek, Th.D. (06.09.2018)

- základní znalost arabského jazyka a jeho gramatiky

- dobrá nálada a smysl pro humor

- chuť pracovat doma a připravovat si texty doma (cca 2 hodiny týdně doma, 2 hodiny týdně na fakultě)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThLic. Lukáš Nosek, Th.D. (06.09.2018)

Písemný test z mluvnice a slovní zásoby, ústní četba a překlad předem stanovených textů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK