PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Zkouška z italského jazyka - KJAZ013
Anglický název: Examination in Italian
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Vysvětlení
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D. (25.08.2018)

Na předchozí konzultaci (v konzultačních hodinách) si student přinese knihu napsanou originálně v italštině, která je odbornou literaturou v jeho studovaném oboru. Z této knihy bude určeno jisté pensum (cca 80 stran A5), které student přečte a nastuduje. Na základě této četby odborného textu bude v individuálně dohodnutém termínu veden rozhovor, jehož cílem je ověřit pochopení textu, znalost odborné terminologie a schopnost plynulého vyjadřování v italštině.

Ke zvládnutí zkoušky se vyžaduje schopnost tvořit podmínkové věty a vést základní vědeckou spekulaci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK