Konfesní právo - KIUS002
Anglický název: Confessional Law
Zajišťuje: Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc.
JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D.
Korekvizity : KIUS003
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D. (19.09.2016)

V obecné části disciplína seznamuje s historickými i recentními modely uspořádání vztahů mezí církví a státem, s vývojem a právním postavením papežského státu a s otázkou mezinárodněprávní subjektivity Apoštolského stolce a jejími hlavními atributy (legační právo, traktační právo). Ve zvláštní části (konfesní právo České republiky) bude podán výklad o historii vztahů církve a českého státu, o pramenech českého konfesního práva, o právní úpravě náboženské svobody (individuální i korporativní) v právním řádu ČR a o právní ochraně jakož i možnostech zákonného omezení náboženské svobody v ČR.

Schopnost komunikace: v němčině
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D. (19.09.2016)

Studijní literatura:
Valeš, Václav – Bejvančická, Alexandra. České státní právo církevní 1. Dějiny. Brno, TRIBUN EU 2016.

Valeš, Václav – Bejvančická, Alexandra. České státní právo církevní 2. Platná právní úprava. Brno, TRIBUN EU 2015.


Doporučená literatura:
Tretera, Jiří Rajmund – Horák, Záboj. Konfesní právo. Praha, Leges 2015.

Kříž, Jakub – Valeš, Václav. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Komentář. Praha, C. H. Beck 2013.

Jäger, Petr - Chocholáč, Aleš. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Komentář. Praha, Wolters Kluwer 2015.

Kříž, Jakub. Zákon o církvích a náboženských společnostech. Komentář. Praha, C. H. Beck 2011.

Prameny:

Hrdina, Antonín Ignác. Texty ke studiu konfesního práva I. Evropa a USA. Praha, Karolinum 2006.

Hrdina, Antonín Ignác. Texty ke studiu konfesního práva II. Český stát. Praha, Karolinum 2007.

Hrdina, Antonín Ignác. Texty ke studiu konfesního práva Československo. Praha, Karolinum 2006.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D. (19.09.2016)

 1. Konfesní právo v systému české právní vědy, základní pojmy, předmět, vztah k ostatním vědeckým disciplínám, modely vztahu státu a církví

 1. Obecné dějiny konfesního práva – státní monizmus, období zápasu moci světské a duchovní, státní jurisdikcionalizmus, období pluralitních vztahů

 2. Státem řízená christianizace (9. – 12. století)

 3. Emancipace duchovní moci (12. století – 1419)

 4. Systém dvou státních církví (1419 – 1619)

 5. Systém jediné státní církve (1619 – 1848)

 6. Systém neúplné konfesní neutrality (1848 – 1938, 1945 – 1948)

 7. Systém totalitní diktatury s ideologií nahrazující náboženství (1938 – 1945, 1948 – 1989)

 8. Ústavní a mezinárodní garance náboženských práv

 9. Zákon o církvích a náboženských společnostech (č. 3/2002 Sb.)

 10. Církevní sňatky

 11. Církevní školství

 12. Speciální duchovní služby ve veřejném sektoru

 13. Hmotné zabezpečení církví a náboženských společností

 14. Majetkové vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi

 15. Ochrana náboženských práv