PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Doktorský seminář 4 - KHIS813
Anglický název: Doctor Theses seminar 4
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/1 --- [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.
prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. (25.10.2019)
Seminář pro doktorandy, kteří píšou disertaci v oboru církevních a obecných dějin.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. (25.10.2019)

Aktivní účast na semináři, kde studenti prezentují postup na svých disertacích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK