PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Doktorský seminář 1 - KHIS804
Anglický název: Doctor Theses seminar 1
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.
prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. (25.10.2019)
Seminář je určen pro doktorandy, kteří píšou disertační práci v oboru církevních a obecných dějin.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. (25.10.2019)

Aktivní účast na seminářích, kde studenti prezentují postup na svých disertacích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK